Spośród 130 projektów, zgłoszonych przez kielczan w połowie września do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego, komisja weryfikacyjna, powołana przez prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego, wybrała 65. Komisja sprawdzała propozycje pod względem formalnym, prawnym i kosztowym.

„Odrzucono przedsięwzięcia dotyczące projektów nieinwestycyjnych, takie które nie mogły być zrealizowane w ciągu roku oraz dotyczące terenów, niebędących we władaniu miasta” - wyjaśnił PAP wiceprezydent Kielc, Tadeusz Sayor.

25 z wybranych projektów dotyczy małych zadań - ich wartość nie przekracza 100 tys. zł. Na te przedsięwzięcia w budżecie obywatelskim na 2015 r. zarezerwowano milion z 5 mln zł.

Spośród dopuszczonych pod głosowanie, najwięcej projektów dotyczy budowy placów zabaw, boisk i siłowni na wolnym powietrzu oraz budowy połączeń brakujących odcinków istniejących ścieżek rowerowych.

Wśród pomysłów znalazły się także: budowa miasteczka ruchu drogowego, remont schroniska dla bezdomnych zwierząt, oraz projekty związane z ułatwieniem dostępu osobom niewidomym do magistratu, jednej z filii miejskich bibliotek i umożliwiające orientację na ulicach centrum Kielc.

Lista projektów znajduje się na stronie internetowej ratusza: www.um.kielc.pl. Tam też można znaleźć kartę do głosowania.

Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek 6 października i potrwa do piątku, 17 października. Wybierać będą mogli ci kielczanie, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 lat. Każda osoba może zagłosować raz, ale na dowolną liczbę projektów.

Karty do głosowania będzie można przesyłać drogą elektroniczną, tradycyjną pocztą lub wrzucać do ustawionych w magistracie urn. Zagłosować można będzie także za pomocą specjalnej aplikacji internetowej, zamieszczonej na stronie magistratu.

Ogłoszenie uporządkowanej na podstawie oddanych głosów listy przedsięwzięć ma nastąpić do 27 października. Zrealizowane z inicjatywy lokalnej społeczności będą te projekty, których suma - wg kolejności rankingów - nie przekroczy 4 mln zł (dla dużych projektów) i miliona zł (małe projekty).

„W tym roku po raz pierwszy testujemy pomysł z podziałem na duże i małe projekty. Widać było duże zainteresowanie mniejszymi przedsięwzięciami. Będziemy się zastanawiali nad ewentualnym innym podziałem proporcji środków przy realizacji kolejnego budżetu obywatelskiego” - dodał Sayor.

Budżet obywatelski po raz pierwszy uchwalono w Kielcach w ubiegłym roku. W jego ramach realizowane są trzy projekty - rozbudowy dróg rowerowych łączących północne, południowe i wschodnie dzielnice miasta ze ścieżkami w centrum oraz budowy dwóch boisk przy zespołach szkół ogólnokształcących.

Żadna z inwestycji nie została jeszcze ukończona. Wg władz Kielc problemy i opóźnienia wynikały z tego, że to duże przedsięwzięcia - trzeba było je zaprojektować, ogłosić przetarg, wybrać wykonawcę. W tym roku mają powstać nowe boiska, a co najmniej jeden z czterech odcinków zwycięskiego projektu, związanego ze ścieżkami rowerowymi, będzie realizowany dopiero w 2015 r.

W 2013 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono ok. 100 projektów, a pod głosowanie mieszkańców poddano 67 z nich. Pomysły zgłaszały m. in. stowarzyszenia i społeczności osiedli. Oddano na nie 37 tys. głosów.

Poza stolicą województwa świętokrzyskiego budżet obywatelski będzie w 2015 r. realizowany także w Starachowicach. Do rozdysponowania wg potrzeb mieszkańców jest 1,2 mln zł, a projekty można zgłaszać do 10 października. (PAP)