Zakres obowiązków nowego wiceprezydenta jest szeroki. Ma on być odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, m.in. tworzenie Radomskiej Strefy Gospodarczej oraz pozyskiwanie funduszy unijnych. Obowiązki te przejął po swym poprzedniku Rafale Rajkowskim, który w listopadzie został członkiem zarządu woj. mazowieckiego.

Jednocześnie Zawodnikowi ma także podlegać wydział zdrowia i polityki społecznej; będzie m.in. nadzorował Radomski Szpital Specjalistyczny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Te z kolei zadania miała w swym zakresie obowiązków poprzednia wiceprezydent Anna Białkowska, która odeszła z magistratu, bo zdobyła mandat poselski w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

Prezydent miasta Radosław Witkowski o pytany w czwartek na konferencji prasowej o powody przydzielenia Zawodnikowi tak szerokiego zakresu zadań, powiedział, że „łączą je wyzwania związane z ubieganiem się miasta o fundusze unijne”.

„Radom potrzebuje nowych inwestycji finansowanych z funduszy UE. Wiceprezydent Zawodnik gwarantuje to, że te środki będą pozyskiwane w sposób skuteczny i skutecznie będą odmieniały nasze miasto” – ocenił Witkowski.

Jerzy Zawodnik był wieloletnim pracownikiem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Ostatnio pracował w Radomskim Centrum Innowacji i Technologii, od 2010 r. jest radnym Rady Miejskiej w Radomiu, od 2014 r. pełni funkcję szefa klubu radnych Platformy Obywatelskiej.

Witkowski podkreślił, że nowy wiceprezydent Radomia zajmie się także budową Radomskiej Strefy Gospodarczej, w tym m.in. powstaniem inkubatora przedsiębiorczości, wdrożeniem modelu budowania startupów dla młodych przedsiębiorców, które mają zaowocować wzrostem liczby miejsc pracy.

Zawodnik zaznaczył, że przez prawie całe życie zawodowe był związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych. „Teraz otwiera się większość konkursów dotyczących inwestycji unijnych. Myślę, że rok 2016 będzie bardzo ważny w tym aspekcie” – powiedział. Zapewnił też, że jest przygotowany do nadzorowania radomskiego szpitala i ośrodka pomocy społecznej, bo od pięciu lat jest członkiem Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej oraz członkiem Rady Społecznej szpitala w Radomiu.

Oprócz Witkowskiego i Zawodnika, w skład kolegium prezydenckiego wchodzi dwóch wiceprezydentów - odpowiedzialny m.in. za edukację i kulturę Karol Semik oraz Konrad Frysztak, któremu podlegają m.in. sprawy związane z infrastrukturą. (PAP)