W sesji sejmiku wzięło udział 26 z 30 radnych sejmiku Pomorza Zachodniego. Za przyjęciem budżetu głosowało 19 osób, 4 radnych było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Najważniejszymi źródłami dochodu w budżecie Pomorza Zachodniego będą: dotacje na zadania z udziałem środków UE (512 mln zł), udział w podatkach budżetu państwa (200,3 mln zł), część oświatowa i subwencja ogólna (114,6 mln zł) i dotacje celowe z budżetu państwa (44,4 mln zł).

„To największy i najbardziej ambitny budżet Pomorza Zachodniego w jego historii, z rekordowymi wydatkami majątkowymi wynoszącymi 641 mln zł” - powiedział w rozmowie z PAP marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. „Mamy świadomość, że realizacja tych wszystkich wydatków majątkowych i inwestycji będzie bardzo trudna, bo widzimy, co się dzieje na rynku wykonawczym, zdarza się, że są problemy ze znalezieniem wykonawców działań, które mamy już zabudżetowane” - dodał.

53,6 proc wydatków budżetu ogółem stanowią wydatki majątkowe. W nich zaś dominują projety inwestycyjne, stanowiąc 83,4 proc.

Transport i łączność to największe wydatki w budżecie województwa zachodniopomorskiego obejmujące prawie 60 proc. i zamykające się w kwocie 710,6 mln zł. Jak podkreślił marszałek Geblewicz, „największą inwestycją jest budowa dróg wojewódzkich, na którą przeznaczamy ponad 335 mln zł, z czego większość pochodzi z funduszy unijnych, a 42 mln zł z własnego budżetu”. „Jesteśmy województwem bardzo mocno turystycznym, zorientowanym na rozwój gospodarczy w oparciu o logistykę. Dlatego wiemy, że tego typu nakłady są konieczne” - oznajmił.

„Będziemy pierwszym województwem, które do 19 czerwca 2018 r. zakończy proces wymiany w całości taboru przewozu regionalnych. Oznacza to, że po zachodniopomorskich torach będą jeździły wyłącznie nowoczesne, klimatyzowane pociągi, w tym 15 kupionych w nadchodzącym roku. Dotacja dla Przewozów Regionalnych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych wyniesie 88 mln zł” - poinformował marszałek.

Wśród najważniejszych inwestycji Geblewicz wymienił także inwestycje w zakresie rolnictwa, rybactwa i ochrony przyrody, na które przeznaczono prawie 71,6 mln zł, czyli 6 proc. budżetu.

Na kulturę, sport i turystykę uchwalono 153,6 mln zł (12,8 proc.). „W 2018 r. rozpoczynamy budowę Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie, które będzie jedynym takim w Polsce. W budżecie na przyszły rok znalazły się także fundusze na modernizację i konsolidację siedziby urzędu marszałkowskiego, który teraz w większości znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach” - dodał marszałek. Na zadania dotyczące administracji i bezpieczeństwa publicznego przeznaczono 128,1 mln zł (10,7 proc.).

Wydatki na politykę społeczną i rozwój przedsiębiorczości uchwalono w kwocie 51,1 mln zł (4,3 proc.), zaś na działania związane z ochroną zdrowia, rodziną i pomocą społeczną 11,9 mln zł (1 proc.). Na edukację i naukę zostanie przeznaczonych 19,2 mln zł (1,6 proc.).

Marszałek województwa zachodniopomorskiego zapowiedział, że „w ręce lokalnych animatorów trafią 4 mln zł - 2 na mikrodotacje, a 2 na budżet obywatelski”. „Te ostatnie będą przydzielane w wyniku głosowania przez mieszkańców i mam nadzieję, że cały ten proces będzie lepiej służyć całemu programowi. Będziemy pierwszym województwem, które połączy te dwa instrumenty” - podkreślił Geblewicz.

Przyszłoroczny deficyt w wysokości 118,8 mln zł (11 proc. dochodów ogółem) ma zostać sfinansowany z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (98,7 mln zł) oraz z wolnych środków, które zostaną na rachunku budżetu na koniec 2017 r. (20,1 mln zł). (PAP)

autor: Marta Zabłocka

edytor: Jacek Ensztein

mzb/