"Budżet, podobnie jak tegoroczny, ma charakter zdecydowanie proinwestycyjny. Na wydatki majątkowe trafiło 351 mln zł, z czego 143,7 mln zł będzie pochodziło z funduszy UE. Główne inwestycje mają związek z drogownictwem i mieszkalnictwem, ale od wielu lat władze miasta zabiegają, by budżet był możliwie jak najbardziej zrównoważony, czyli by wszystkie dziedziny, którymi miasto się zajmuje, miały zapewnione finansowanie na odpowiedni rozwój” – powiedział Ficoń.

Najwięcej pieniędzy w przyszłym roku trafi na trzy duże projekty związane z drogami i transportem. Chodzi o rozbudowę ul. Cieszyńskiej, która z centrum miasta wiedzie do dziennicy Wapienica i dalej do drogi krajowej 52 w kierunku Cieszyna, ul. Krakowskiej, będącej drogą wylotową w stronę Krakowa, a także na rozwój zrównoważonego transportu miejskiego. Na te cele zaplanowano 175 mln zł, w tym 122,3 mln zł z funduszy UE.

W przyszłym roku samorząd najwięcej wyda na oświatę i wychowanie – 385,5 mln zł, transport i łączność - 309,2 mln zł, a także pomoc społeczną - 193,7 mln zł. „Jak co roku Bielsko-Biała, jako miasto na prawach powiatu, zobowiązane jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa, tzw. janosikowego. W 2018 r. będzie to 10,2 mln zł” – powiedział rzecznik magistratu Tomasz Ficoń.

Radni zabezpieczyli 4,5 mln zł na realizację inwestycji w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.

Władze miasta nie planują w 2018 r. zmieniać stawek podatkowych. Jedynie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może wzrosnąć, co ma związek z rozporządzeniem ministra środowiska i idącą za tym koniecznością wdrożenia nowego sposobu segregacji odpadów komunalnych.

Deficyt w przyszłorocznym budżecie zostanie pokryty z kredytu. Prezydent Jacek Krywult podkreślił, że miasto nie ma kłopotów wynikających z zadłużenia; od limitów dzieli je bezpieczna przestrzeń. "Jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych miast w Polsce. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań liczony dla 2018 r. wynosi 3,82 proc. przy dopuszczalnym 11,9 proc." - zaznaczył.

Budżet wsparli radni rządzącej w mieście koalicji PO i ugrupowania związanego z prezydentem Jackiem Krywultem. Przeciw był największy klub w radzie - PiS. (PAP)