Choć są one finansowane m.in. z kredytów, stolica Górnego Śląska pozostanie wśród dużych miast o najniższym wskaźniku zadłużenia w stosunku do dochodów.

W 2012 r. budżet Katowic, w którym dochody zaplanowano na blisko 1,6 mld zł, a wydatki na ponad 2,1 mld zł, jest rekordowy pod względem nakładów inwestycyjnych. Przesunięcie realizacji niektórych przedsięwzięć sprawia, że przyszłoroczny budżet będzie miał podobną konstrukcję.

„Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżet na 2013 r. będzie większy od tegorocznego z dwóch istotnych powodów: wejścia w życie nowelizacji ustawy o czystości w gminach oraz przesunięcia w czasie realizacji dużych projektów, w tym współfinansowanych środkami UE” – wyjaśnił Dariusz Czapla z Urzędu Miasta w Katowicach.

W 2013 r. dochody miasta będą wyższe m.in. dlatego, że samorząd zacznie pobierać opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z nowymi przepisami. Do budżetu wpłyną też środki z funduszy strukturalnych, stanowiących dofinansowanie realizowanych projektów. Chodzi o pieniądze na przedsięwzięcia, których przekazanie opóźniło się w czasie.

Priorytetem nowego budżetu pozostaną sztandarowe miejskie inwestycje, jak przebudowa ścisłego centrum Katowic (jej szczegółowy projekt ma być gotowy w połowie 2013 r.), budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (wkrótce budynek będzie gotowy w tzw. stanie surowym) i Międzynarodowego Centrum Kongresowego (trwająca budowa opóźni się o ok. pół roku w związku z przetargiem na nowego wykonawcę) oraz inne projekty, współfinansowane środkami unijnymi i kredytem.

Przekraczający pół miliarda złotych deficyt miejskiego budżetu jest w pełni zabezpieczony kredytami w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz w Banku Rozwoju Rady Europy, a także m.in. pieniędzmi z funduszy ekologicznych i innymi wolnymi środkami, stanowiącymi nadwyżkę na rachunku bieżącym. Wynika ona z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

„Przewidujemy, że przyszłoroczny deficyt będzie na porównywalnym poziomie jak w planie na rok bieżący. W 2012 r. deficyt nie będzie osiągnięty do zakładanej w planie wysokości” – wskazał Czapla. Tegoroczny planowany deficyt sięga niespełna 529,2 mln zł.

W grupie kilkunastu największych polskich miast Katowice od dawna należą do najmniej zadłużonych, ze wskaźnikiem zadłużenia przekraczającym 20 proc. w stosunku do dochodów, wobec dopuszczalnego progu 60 proc. Rozpoczęte inwestycje, które będą kontynuowane w kolejnych latach, powiększą wskaźnik, jednak nadal pozostanie on poniżej dopuszczalnego.

Przed rokiem, kiedy przygotowywane były największe inwestycje w Katowicach, agencja ratingowa Fitch prognozowała, że zadłużenie miasta będzie rosło, lecz w średnim okresie pozostanie na umiarkowanym poziomie, ok. 35 proc. dochodów bieżących. Wskaźniki zadłużenia będą bezpieczne, a nadwyżka operacyjna będzie wystarczająca na obsługę zadłużenia – uznali audytorzy.

„Zarówno obecnie, jak i w 2013 roku wskaźniki zadłużenia miasta i obsługi zadłużenia kształtować się będą na poziomie bezpiecznym, bez zagrożeń ich przekroczenia” – zapewnił Czapla.

W końcu czerwca tego roku zobowiązania Katowic przekraczały 367,2 mln zł, z czego ponad 357,3 mln zł stanowiły długoterminowe kredyty w zagranicznych bankach – EBI i BRRE. W przyszłym roku zadłużenie miasta zwiększy się, bo zaciągnięte zostaną ostatnie transze kredytów w ramach podpisanych już z tymi bankami umów.

W przyszłorocznym budżecie będzie nieco więcej środków na projekty obywatelskie. W sumie osiem lokalnych rad otrzyma do rozdysponowania ok. 1,2 mln zł.

Szczegóły projektu budżetu Katowic na przyszły rok będą znane najdalej za miesiąc. Obecnie dopracowywane są szczegóły. Termin złożenia gotowego projektu do Rady Miasta to 15 listopada.(PAP)

mab/ pad/