Jak poinformował PAP w poniedziałek Jacek Karniewski z zespołu prasowego PKP PLK, w przetargu wystartowało 16 firm. Najtańszą ofertę (na 43,9 mln zł netto wobec 46,6 mln zł brutto wyceny inwestora) złożyło Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych z Krakowa. Teraz rozpoczną się procedury poprzedzające podpisanie umowy.

PLK chciałyby ją zawrzeć do końca tego roku. W przetargu określono termin zakończenia prac na 28 listopada 2014 r. Zarządcy kolejowej infrastruktury chodzi o to, aby w rozkładzie jazdy, który wejdzie w życie w grudniu przyszłego roku, można było skierować tę wyremontowaną już trasą pociągi pendolino kursujące między Warszawą a Wrocławiem.

Planowany remont będzie bowiem ostatnim etapem prac, które odtworzą najszybsze istniejące połączenie kolejowe między tymi dwoma miastami - przez Centralną Magistralę Kolejową, a potem Częstochowę, Lubliniec i Opole. Trasę tę, alternatywną dla budowy kolei dużych prędkości, najszybsze pociągi mają docelowo pokonywać w czasie krótszym niż cztery godziny (obecnie, przez Poznań, ponad 5 h). W połowie kwietnia br. podpisano umowę na odnowienie znacznej części szlaku między Częstochową Stradomiem a Koniecpolem. Prace te obejmują kluczową część infrastruktury linii – wraz z wymianą toru nr 1. Obecnie trwający przetarg obejmuje pozostałe roboty – w tym wymianę toru nr 2.

Dzięki rewitalizacji tego około 40-kilometrowego odcinka przywrócone zostaną jego pierwotne parametry - umożliwiające osiąganie prędkości rozkładowej 120 km/godz. Czas przejazdu skróci się o około 25 minut wobec dotychczasowego stanu, a inwestycja wpłynie nie tylko na szybkie połączenia dalekobieżne, znacznie zwiększając przepustowość linii.

Inwestycja ta jest jednym z kluczowych projektów rewitalizacyjnych prowadzonych przez PKP PLK. Zostanie sfinansowana w znacznej części ze środków budżetowych. Dzięki niej, przy założeniu wykorzystania składów pendolino i osiągnięciu przez nie prędkości 230 km/godz. na Centralnej Magistrali Kolejowej, podróż z Warszawy do Wrocławia może trwać ok. 3 godz. 45 min.

25 marca podpisano umowę na rewitalizację sąsiedniego odcinka połączenia CMK z Wrocławiem – między Częstochową a Fosowskimi. Roboty w ramach tego przetargu obejmują ok. 1,9 km linii nr 700 na odcinku Częstochowa–Częstochowa Stradom oraz ok. 58,4 km w części jednotorowej linii nr 61 na odcinku Częstochowa Stradom–Fosowskie. Od kwietnia trwa też rewitalizacja linii nr 144 Fosowskie-Opole. Odcinek międzynarodowej linii E30 między Opolem i Wrocławiem został zmodernizowany już wcześniej.