Dofinansowanie inwestycji zostanie sfinansowanie z dodatkowej puli 6,2 mln euro (ok. 26 mln zł), którą resort rolnictwa przyznał regionowi kujawsko-pomorskiemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

Największe wsparcie otrzymały: gmina Nowa Wieś Wielka - 2,5 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Brzoza i Zakrzewko, gmina Wielgie - 1,6 mln zł na budowę ujęcia wody we wsi Zaduszniki, gmina Łysomice - 1 mln zł na budowę ujęcia wody.

Dofinansowanie otrzymały gminy, które wcześniej zostały zakwalifikowane do przyznania pomocy, ale zabrakło dla nich pieniędzy z podstawowej puli. Łączny koszt inwestycji w dziewięciu gminach, które będą realizowane ze wsparciem z PROW wyniesie 14,8 mln zł.

Decyzje o rozdysponowaniu pozostałych środków z dodatkowej puli PROW mają zostać podjęte w najbliższym czasie.

Z podstawowej puli środków PROW na lata 2007-2013 samorząd województwa rozdzielił prawie 280 mln zł. Zawarto 369 umów, z których 355 dotyczyło gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i energii odnawialnej, 12-budowy i modernizacji targowisk, a dwie - budowy infrastruktury szerokopasmowego internetu. (PAP)