Za udzieleniem absolutorium głosowało 19 radnych, przeciw było 16; dwóch radnych było nieobecnych podczas głosowania.

Za udzieleniem absolutorium głosowali radni z Klubu Rafała Dutkiewicza oraz będący z nimi w koalicji radni Nowoczesnej. Absolutorium poparł również Dominik Kłosowski, jedyny radny SLD. Nie należy on do koalicji rządzącej stolicą Dolnego Śląska. Przeciw głosowali radni PiS oraz PO.

Swoje poparcie Kłosowski tłumaczył tym, że w ostatnim czasie – jak stwierdził - „prezydent Dutkiewicz zaczął słuchać głosu lewicy”. Kłosowski w tym kontekście wymienił m.in. budowę dróg rowerowych we Wrocławiu czy wydatki rzędu 35 mln zł na budownictwo komunalne.

Z kolei we wtorek poinformowano, że miasto Wrocław zrealizuje pomysł SLD i zamierza otworzyć gabinety stomatologiczne w szkołach. „Dobry sposób uprawniania polityki polega na tym, by realizować wspólnie przedsięwzięcia. Stawia się jasne cele, które są do realizacji i kształtuje się większość, która będzie je realizowała” - mówił w czwartek podczas sesji Rady Miejskiej Dutkiewicz, odpowiadając na krytykę opozycyjnych radnych.

Przeciw udzieleniu prezydentowi Wrocławia absolutorium głosowali m.in. radni PiS. Marcin Krzyżanowski, szef klubu tej partii w Radzie Miejskiej, podkreślił, że pieniądze z miejskiej kasy powinny być w większym stopniu przeznaczane na potrzeby mieszkańców. „Na przykład na komunikację miejską” - powiedział Krzyżanowski.

Z kolei należący do PO Sebastian Lorenc wskazał na pilne potrzeby, którymi powinni zająć się włodarze miasta. Wymienił m.in. zanieczyszczenia powietrza w mieście oraz komunikację publiczną.

Głos jedynego radnego SLD mógł zdecydować o tym, czy Dutkiewicz dostanie absolutorium. Po tym jak w styczniu tego roku PO zerwała koalicję z klubem prezydenta Dutkiewicza, środowisko to wraz z koalicjantem z Nowoczesnej ma 18 głosów w 37-osobowej radzie.(PAP)