O decyzji Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej jego dyrektor Przemysław Gonera.

Rozstrzygnięty w sześciu sektorach przetarg wygrało konsorcjum firm FB Serwis. Decyzja Związku o unieważnieniu postępowania została podjęta po konsultacji z Krajową Izbą Odwoławczą, która 17 października zaproponowała wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących bazy magazynowo-transportowej przy ul. Wieruszowskiej. ZM GOAP uznał te wyjaśnienia za niewystarczające.

"Wezwaliśmy wykonawcę do założenia wyjaśnień i przedstawienia dodatkowych dokumentów, które potwierdzą, że w momencie składania oferty posiadała inną bazę. Firma nie spełniła tego warunku, więc komisja przetargowa stwierdziła, że wykonawca nie spełnił warunków określonych w przetargu i został wykluczony z postępowania" - powiedział Gonera.

W tej sytuacji przetarg w sektorach: Poznań Grunwald, Poznań Jeżyce, Poznań Rataje, Poznań Stare Miasto oraz Poznań Wilda-Dębiec oraz Poznań Piątkowo został unieważniony. W terminie 10 dni zainteresowani wykonawcy mogą złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od decyzji ZM GOAP. "Jeśli nie pojawią się żadne odwołania od naszej decyzji, to bez zbędnej zwłoki ogłosimy nowy przetarg" - zapowiedział Gonera.

Tzw. ustawa śmieciowa od 1 lipca br. nałożyła na gminy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Gminy są m.in. zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.

W Poznaniu i ośmiu okolicznych gminach, w których mieszka 715 tys. mieszkańców, nowy system organizuje Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP). GOAP podzielił cały podległy mu obszar na 22 sektory. Dotychczas umowy na wywóz śmieci podpisano w sześciu sektorach, w kolejnych dziesięciu ogłoszono ponowny przetarg, który zakończy się 3 lutego 2014 roku. W pozostałych sześciu postępowanie zostało unieważnione.

Obecnie w Poznaniu i okolicach obowiązuje okres przejściowy - odpady do końca roku wywożą firmy, które obsługiwały wywóz śmieci przed wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej i zgodziły się robić to dalej.