Poznańska Kolej Metropolitalna ma docierać do miast położonych przy dziewięciu liniach kolejowych w promieniu do 50 km od Poznania. W godzinach szczytu trasy te obsługiwane powinny być przez składy jeżdżące z częstotliwością co 30 minut.

W poniedziałek w Poznaniu przedstawiciele samorządów miasta, województwa, oraz spółki PKP PLK podpisali porozumienie o współpracy w celu wykonania studium wykonalności dla realizacji inwestycji. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak podkreślił na konferencji prasowej, że bez rozbudowy infrastruktury nie ma szans na budowę w regionie sprawnego systemu kolei metropolitalnej.

„Na pewnych kierunkach mamy już do czynienia z koleją metropolitalną, tam pociągi w godzinach szczytu poruszają się co 30 minut. Taki stan mamy w kierunku na Wągrowiec, gdzie jeżdżą 24 pary pociągów na dobę, oraz między Poznaniem a Gnieznem, gdzie mamy 27 par pociągów. Zbliżony to tego standardu jest również kierunek do Wrześni i Konina” – powiedział.

Jak dodał, ze względów technicznych i technologicznych wyczerpują się możliwości zwiększenia liczby pociągów wjeżdżających w godzinach szczytu na stację Poznań Główny. „Jednym z warunków dalszego rozwoju jest zwiększenie przepustowości torów wybiegających z Poznania na północny-wschód. Konieczna jest więc dobudowa trzeciego toru do stacji Poznań–Wschód. Ta inicjatywa znalazła się w podpisanym w 2014 roku Kontrakcie terytorialnym dla województwa” – powiedział Jankowiak.

Stronami podpisanego w poniedziałek porozumienia są: Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Strony zobowiązały się do wspólnego pokrycia kosztów przygotowania studium. Może to być koszt ok. 1,5 mln zł.

Dyrektor Regionu Realizacji Inwestycji PKP PLK S. A. Paweł Neumann przyznał, że planowana inwestycja jest dość skomplikowana, będzie się wiązać z dość poważną przebudową obecnego układu torów; może kosztować od kilkudziesięciu milionów nawet do ok. miliarda zł. Inwestycja miałaby być sfinansowana z udziałem środków unijnych. Budowany na odcinku ok. 5 km trzeci tor będzie musiał w dwóch miejscach pokonać rzekę. Połączenie przebiegać też będzie przez ok. 10 wiaduktów.

Przygotowanie studium wykonalności wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko i uzyskaniem decyzji środowiskowej jest pierwszym elementem dla realizacji inwestycji. Według założeń, wykonanie studium powinno nastąpić do końca grudnia 2018 roku. (PAP)