Przebudowa ma dotyczyć węzła na zbiegu ulic: Oleskiej, Batalionów Chłopskich, Bohaterów Monte Casino i Katowickiej. Kwota 112 mln złotych to dotacja ze środków unijnych z rządowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przebudowa węzła na skrzyżowaniu Oleskiej i Batalionów Chłopskich była postulowana od wielu lat z powodu dużego obciążenia ruchem kołowym i ciągle blokujących go korków. Przebudowa obejmuje nie tylko modernizację dróg dojazdowych do skrzyżowania, ale i budowę podwójego ronda, przebicie tunelu w nasypie kolejowym i powstanie centrum przesiadkowego z infrastrukturą dla pieszych.

Zdaniem władz miasta, jest to kolejny krok zachęcający do korzystania mieszkańców i gości Opola z komunikacji publicznej i alternatywnych do ruchu samochodowego sposobów poruszania się po mieście. Prace nad przebudową drogi mogą rozpocząć się już w przyszłym roku. (PAP)