Jak poinformował PAP prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz, podpisana została już umowa z wykonawcą remontu. „Wkrótce rozpoczną się prace przy odbudowie dróg, które zniszczone zostały podczas powodzi. Zakres zaplanowanych prac jest duży, ale inwestycja powinna być gotowa do końca września bieżącego roku” - dodał.

W ramach projektu ulice zostaną gruntownie przebudowane, będą miały nowe nawierzchnie, wykonane zostaną m.in. studzienki ściekowe, przepusty oraz chodniki. Umocnione będą także pobocza obu dróg. Wyremontowany zostanie także most na jednej z ulic.

Remont dwóch dróg, które zniszczone zostały w trakcie powodzi w 2010 r. w Tarnobrzegu, będzie kosztował ponad 3,5 mln zł.

W maju i czerwcu 2010 roku Tarnobrzeg dwukrotnie zalała fala powodziowa. Pod wodą znalazła się m.in. oczyszczalnia ścieków na osiedlu Zakrzów, która obsługiwała całe miasto oraz sieć kanalizacyjna na pięciu osiedlach oraz wiele ulic na tych osiedlach.

Powódź, która dotknęła Podkarpacie w 2010 r., spowodowała straty w wysokości 1,2 mld zł, w tym straty w infrastrukturze gmin i powiatów oszacowano na prawie 800 mln zł. 

huk/ je/