Jak poinformowała PAP Agata Rybka z kancelarii prezydenta Tarnobrzega, w przetargu na utrzymanie czystości na terenie miasta wystartowało czterech oferentów. „Oferta złożona przez konsorcjum KBU oraz Licuas była najkorzystniejsza. Umowa została podpisana na dwa lata i zaczęła już obowiązywać” - dodała.

Zgodnie z kontraktem konsorcjum będzie wykonywać usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie Tarnobrzega. Wśród nich są m.in. oczyszczanie ulic, chodników, placów oraz parkingów; oczyszczanie terenów po imprezach plenerowych - najpóźniej w ciągu 5 godzin po ich zakończeniu oraz opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych.

Konsorcjum odpowiadać będzie także za wywieszanie flag narodowych oraz wystrój świąteczny miasta. Zakres zadań obejmuje również zimowe utrzymanie dróg i przejazdów kolejowych.

Poprzedni przetarg na utrzymanie czystości w Tarnobrzegu w 2011 r. wygrała firma .A.S.A. Tarnobrzeg, wówczas cena wynosiła ponad 3,3 mln zł.