Na środowym posiedzeniu zarząd województwa przyjął projekt stanowiska w tej sprawie. Sejmik ma się nim zająć na sesji 28 listopada.

"W 2017 roku przypada jubileusz 90-lecia urodzin prof. Andrzeja Strumiłły. Profesor jest niezwykle ważną częścią tożsamości, kultury i historii województwa podlaskiego. Ustanowienie roku 2017 rokiem profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim będzie znakomitym uczczeniem jubileuszu 90. rocznicy tego wybitnego, wszechstronnego artysty oraz stanowić będzie doskonałe uhonorowanie jego zasług dla kultury narodowej" - tak zarząd uzasadnia swoją decyzję.

Jeden z inicjatorów pomysłu, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk powiedział, że prof. Andrzej Strumiłło jest twórcą z olbrzymim dorobkiem artystycznym związanym z regionem, z Suwalszczyzną, z pograniczem polsko-litewskim, a jego twórczość jest szeroko znana. Zaznaczył, że pomysł zorganizowania Roku prof. Andrzeja Strumiłły popiera wiele środowisk z Suwalszczyzny.

Uzasadniał, że prof. Strumiłło to wielka postać zajmująca się różnymi dziedzinami sztuki od malarstwa przez rzeźbę, fotografię po scenografię, animator życia kulturalnego województwa.

Przypomniał, że w ostatnim czasie wystawę poświęconą prof. Strumille w Mińsku na Białorusi pokazało Muzeum Podlaskie, a zainteresowanie nią "przeszło najśmielsze oczekiwania" organizatorów. Dyjuk dodał, że imprezy, które będą mogły być zorganizowane w ramach Roku prof. Strumiłły pozwolą jego twórczość jeszcze bardziej popularyzować.

Dyjuk poinformował, że sam prof. Strumiłło wyraził zainteresowanie tym pomysłem.

Andrzej Strumiłło urodził się w 1927 roku w Wilnie, choć niektóre źródła podają błędnie rok 1928. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego i na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1982-84 był kierownikiem Graphic Presentation Unit Sekretariatu Generalnego ONZ w Nowym Jorku. W 1984 roku przeprowadził się do Maćkowej Rudy nad Czarną Hańczą na Suwalszczyźnie. Został wyróżniony wieloma nagrodami państwowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasług.

Profesor Strumiłło jest honorowym obywatelem Suwałk. W 2009 roku w mieście zostało otwarte Centrum Sztuki Współczesnej Galeria Andrzeja Strumiłły, gdzie prezentowany jest dorobek artysty, m.in. obrazy, fotografie, ilustracje książkowe, przedmioty przywiezione z wielu podróży na Daleki Wschód.

Strumiłło jest wciąż aktywnym artystą. W przyszłym tygodniu w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie na Suwalszczyźnie odbędzie się promocja jego najnowszego tomiku "STO wiersze i rysunki".(PAP)