Z ponad 77 mln zł, które pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, 59,2 mln zł zostanie przeznaczona na remonty i odbudowę dróg, mostów, sieci kanalizacyjnej, budynków użyteczności publicznej. Pozostałą kwotę - 17,9 mln zł gminy i powiaty przeznaczą na zadania związane z usuwaniem skutków osuwisk.

Karpiński zaapelował do samorządowców, by jak najszybciej zostały uruchomione procedury przetargowe na realizację zadań.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś, największe wsparcie na usuwanie skutków powodzi trafiło do powiatów: leskiego - 3 mln zł, jasielskiego - 2 mln zł, ropczycko-sędziszowskiego - 1,8 mln zł, przemyskiego - 1,7 mln zł, tarnobrzeskiego -1,6 mln zł oraz do samorządu województwa - 2,6 mln zł.

Na realizację zadań dotyczących likwidacji osuwisk wsparcie otrzymały powiaty: rzeszowski - 4,5 mln zł, łańcucki - 3,4 mln zł, przemyski - 3,1 mln zł, ropczycko-sędziszowski - 2,8 mln zł.

Powódź, która dotknęła Podkarpacie w 2010 r., spowodowała straty w wysokości 1,2 mld zł, w tym straty w infrastrukturze gmin i powiatów oszacowano na prawie 800 mln zł. Zniszczeniu uległy drogi, mosty, szkoły, przedszkola, sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Podkarpackie samorządy na odbudowę zniszczeń otrzymały do tej pory w sumie ok. 500 mln zł. 

api/ amac/