W ramach naboru na instalacje OZE wpłynęło w sumie 69 wniosków, a potrzebna kwota do dofinansowania wynosiła prawie 570 mln zł. Jednak ze względu na budżet konkursu możliwe było wybranie tylko 14 projektów na łączną kwotę 136 mln zł. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie konkursem zarząd regionu już raz zwiększył pulę pieniędzy na te projekty o ponad 11,7 mln euro. Dzięki tej kwocie udało się dofinansować kolejnych pięć projektów.

Teraz zarząd regionu przeznaczył na ten konkurs kolejne prawie 60 mln zł, za te pieniądze zrealizowanych zostanie sześć projektów, które były na liście rezerwowej.

Jak poinformował PAP Grzegorz Topolewicz z podkarpackiego urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie, zwiększanie środków na wybór projektów z listy rezerwowej wymaga za każdym razem zgody Komisji Europejskiej na dokonanie przesunięć środków. „Zarząd województwa stara się o przesunięcie na ten cel łącznie 225 mln zł. Pieniądze te pochodzą głównie z innych naborów m.in. dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, gdzie nie została wykorzystana cała pula alokacji” – dodał.

Topolewicz zaznaczył, że dalsze zwiększanie alokacji i wybór kolejnych projektów uzależnione jest od wyniku negocjacji zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym z Komisją Europejską.

W ramach dodatkowych prawie 60 mln zł zrealizowanych zostanie sześć projektów. Instalacje OZE założone zostaną m.in. w gminach: Adamówka, Ostrów, Grębów i Markowa.

W sumie w konkursie na instalacje OZE wybrano dotychczas 25 projektów na łączną kwotę 244,6 mln zł. Uczestniczy w nich 69 gmin. Instalacje będą zainstalowane w ok. 22,4 tys. gospodarstw domowych. Wśród instalacji, które zostaną zamontowane są kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła oraz kotły na biomasę.

Przewidywane rezultaty tych projektów to ponad 135 tys. MWh wytwarzanej rocznie energii: cieplnej (102 tys. MWh) i elektrycznej (33 tys. MWh). Dzięki realizacji tych projektów zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych (CO2) o ok. 56 tys. ton rocznie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Bożena Dymkowska

huk/ dym/