Kontrakt Terytorialny dla woj. opolskiego podpisał w piątek w Opolu z zarządem regionu wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło. Będzie to obowiązujące w latach 2014-2020 porozumienie między rządem z samorządem regionu, dotyczące koordynowania dużych, kluczowych dla województwa inwestycji. W opolskim kontrakcie przewidziano trzy źródła finansowania - Regionalny Program Operacyjny, krajowe programy operacyjne oraz budżet państwa.

Wiceminister Zdziebło podkreślał, że kontrakt wymaga szerokiej współpracy m.in. samorządu, rządu, przedsiębiorców czy środowisk naukowych. Zaznaczył, że tego typu dokument sporządzony jeszcze kilka lat temu, przed poprzednią perspektywą finansową UE, byłby „wąski”, bo – jak podkreślił wiceminister – trzeba było ostatnich kilku lat, by dowiedzieć się, jak dobrze zarządzać rozwojem regionu.

Wśród zapisanych w opolskim kontrakcie inwestycji znalazły się m.in. inwestycje kolejowe za 400 mln euro (ok. 1,6 mld zł) – w tym np. remonty linii kolejowych o znaczeniu regionalnym relacji Opole Zachodnie-Nysa, Nysa-Brzeg i Opole – Kluczbork. Jak podkreślał Piotr Krywult z Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, inwestycje te „uzdrowią” linie, poprawią komfort podróżnych i przyspieszą przejazdy na tych trasach.

Na liście przedsięwzięć w kontrakcie znalazły się też inwestycje dot. infrastruktury wodnej: modernizacja sześciu jazów odrzańskich – w Januszkowicach, Wróblinie, Zwanowicach, Krępnej, Groszowicach i Dobrzeniu oraz modernizacja sześciu śluz. P.o. dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Edward Nawirski tłumaczył podczas piątkowego spotkania w Opolu, że m.in. dzięki tym inwestycjom Odrzańska Droga Wodna ma stać się szklakiem żeglownym. „Region ma się dzięki temu rozwijać, Odrą mają pływać towary” – mówił. Tłumaczył, że szacowany koszt tych zadań może wynieść kilkaset mln zł. Zaznaczył również, że wśród zapisanych w Kontrakcie projektów jest rewitalizacja jeziora Turawskiego.

Mariusz Mateńko z Polskich Sieci Elektroenergetycznych zapowiedział, że w woj. opolskim w ramach kontraktu przewidziane zostały cztery duże inwestycje z zakresu energetyki, związane głównie z – jak powiedział - "wyprowadzeniem mocy" z budowanych dwóch nowych bloków Elektrowni Opole. „Dodatkowo będziemy jeszcze rozbudowywać stacje Groszowice i stację Blachownia” – wymienił Mateńko i podał, że na terenie woj. opolskiego do 2020 r. realizowane mają być inwestycje za ok. 350 mln zł.

Dyrektor opolskiego oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Andrzej Kałużny podał, że w opolskim kontrakcie wpisane zostały cztery inwestycje GDDKiA – obwodnica Kędzierzyna-Koźla, Nysy, Myśliny oraz Niemodlina. Budowa obwodnicy Nysy już się formalnie rozpoczęła. „Każda budowa obwodnicy oznacza poprawę bezpieczeństwa, komfortu jazdy i wyprowadzenie ruchu z centrum miast” – mówił Kałużny.

Wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Robert Imbor, który również wziął udział w piątkowym spotkaniu, podkreślał, że rozbudowa Elektrowni Opole to sztandarowa inwestycja spółki oraz bardzo ważna inwestycja dla kraju, która podnosi o 8 proc. możliwości wytwórcze w zakresie energii elektrycznej w kraju. Dodał, że tym bardziej cieszy go, iż wiele z zapisanych w opolskim kontrakcie zadań powiązanych jest właśnie z budową nowych bloków. Chodzi m.in. o inwestycje dot. sieci energetycznych, dróg i kolei.

Wojewoda opolski Ryszard Wilczyński ocenił, że kontrakt to dokument, który pozwala wyobrazić sobie całościowy obraz zmian, które mają zajść na Opolszczyźnie w ciągu najbliższych siedmiu lat. „Widać po nim, że Polska rozwiązuje swoje problemy i staje się na naszych oczach bardzo nowoczesnym krajem” – dodał.

W opolskim kontrakcie znalazły się też np. projekty dotyczące rozwoju szkolnictwa wyższego, wsparcia przedsięwzięć dot. sieci ciepłowniczych i chłodniczych czy przedsięwzięć z zakresu ekologicznego transportu. (PAP)

kat/ gma/