W piątek na konferencji prasowej, prezentując założenia do trzeciej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz powiedział, że partycypacyjny budżet ma zachęcić mieszkańców miasta do aktywności w szeroko rozumianym zarządzaniu budżetem gminy.

"Budżet gminy to dotacje, podatki, wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Chcemy, by mieszkańcy decydowali, choćby w części, na co pieniądze budżetowe mają być wydane" - podkreślił Grzymowicz.

Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Dialogu Obywatelskiego Aneta Szpaderska podkreśliła, że od 22 maja do 30 czerwca można zgłaszać pomysły na inwestycje miejskie i osiedlowe. Od tego też momentu rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektów. Lista projektów wybranych w drodze głosowania do realizacji znana będzie 5 października. Projekty mieszkańców zgłoszone przez mieszkańców w tym roku będą realizowane w 2016 roku.

Pomysły na inwestycje realizowane z budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 13. rok życia, a także organizacja pozarządowa mająca siedzibę w stolicy Warmii i Mazur.

 

"Aby prace nad olsztyńskim budżetem obywatelskim przebiegały sprawnie, do 22 maja powołany zostanie zespół koordynacyjny, złożony z przedstawicieli prezydenta, mieszkańców wybranych w drodze losowania, przedstawicieli rad osiedli, organizacji pozarządowych" - powiedziała Szpaderska.

Jak wyjaśniła, zespół będzie uczestniczył w formalnej ocenie wniosków mieszkańców, decydował, który z tych projektów jest miejskim i służy całej społeczności miasta, a który osiedlowym. Będzie rozpatrywał także odwołania mieszkańców.

Nowością w olsztyńskim budżecie obywatelskim ma być powołanie wolontariuszy miejskich, którzy wspierać będą kampanię informacyjną budżetu obywatelskiego oraz promować wnioski mieszkańców osiedli.

Wolontariusze mogą się zgłaszać do 24 maja, a z wybranymi, pełnoletnimi kandydatami miasto podpisze porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.

"Zachęcamy do uczestnictwa w wolontariacie, które dostarczy wiedzy młodym ludziom o budżecie, zachęcamy także seniorów, którzy mogą poświęcić swój wolny czas na prace na rzecz miasta" - podkreśliła Szpaderska.

Z budżetów obywatelskich Olsztyna w poprzednich dwóch edycji powstawały do tej pory chodniki, siłownie pod chmurką, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe dla samochodów. Przy jednej ze szkół na osiedlu Zatorze trwa budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią i zapleczem socjalnym oraz bieżnią. (PAP)

ali/ jbr/