We wtorek w Kielcach przedstawiciele zarządu województwa świętokrzyskiego i władz powiatu jędrzejowskiego, podpisali umowy na unijne dofinansowanie inwestycji.

Scaleniem będzie objętych ponad 2,3 tys. hektarów gruntów w trzech miejscowościach – Słupi i Wielkopolu (1,3 tys. ha) oraz Raszkowie (940 ha). Po przeprowadzeniu procesu scalania rolniczych działek, w ramach zagospodarowania poscaleniowego, w wioskach będzie wybudowane także niemal 10 km nowych dróg, ułatwiających dojazd do pól, i przebudowane blisko 50 km już istniejących dróg.

Jak powiedział PAP starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, inwestycje przygotowywane kilka lat, poprzedziły konsultacje społeczne. Jednym z warunków przeprowadzania procesu scalania, jest zgoda ponad połowy właścicieli działek, które mają być objęte inwestycją. „Największe problemy są z ludźmi, którzy już dziś we wsi nie mieszkają, a mają działki po rodzicach i są z nimi związani sentymentalnie. A młodzi gospodarze chcieliby mieć gospodarstwa w kilu działkach, a nie w kilkudziesięciu czy kilkunastu. Gospodarowanie na większych działkach jest mniej kosztowne. Sprawniej i szybciej można to robić, szczególnie dziś stosowanym, nowoczesnym ciężkim sprzętem” – argumentował samorządowiec.

Scalanie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do wcześniej funkcjonujących na danym obszarze – często rozproszonych w ramach jednego gospodarstwa. Zakres unijnego wsparcia projektu obejmuje: opracowanie projektu scalenia oraz zagospodarowanie poscaleniowe, w tym stworzenie sieci dróg dojazdowych do pól – często utwardzonych, a także inwestycje regulujące stosunki wodne na obszarze objętym scaleniem.

Pomoc jest przyznawana w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, uwzględniając nie więcej niż równowartość: do 800 euro na hektar gruntów objętych postępowaniem scaleniowym - na wykonanie prac scaleniowych oraz do 2 tys. euro na hektar scalanych gruntów - na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego (wskaźniki dotyczą woj. świętokrzyskiego).

Przedstawiciel zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek podkreślił w rozmowie z PAP, że podobne inwestycje są ważne dla rolnictwa regionu, gdzie średnie gospodarstwa liczą niewiele ponad 5 ha powierzchni. Przypomniał, że w poprzednich latach projekty scaleniowe realizowały m.in. powiat opatowski i ostrowiecki.

W ramach PROW do 2020 r. województwo świętokrzyskie może wykorzystać na scalanie gruntów rolnych ponad 8,2 mln euro. Kolejne konkursy na to zadanie mają być ogłaszane w kolejnych latach. (PAP)