Obwodnica prowadzić będzie od drogi krajowej 46, od strony Kłodzka, do DK nr 41 prowadzącej w stronę Prudnika. Rzecznik opolskiego oddziału GDDKiA Michał Wandrasz poinformował PAP, że przetarg będzie nieograniczony, jednoetapowy, a całe zadanie będzie realizowane w systemie "Projektuj i Buduj".

Wandrasz dodał, że otwarcie ofert nastąpi w lutym 2014 r. Następnie sprawdzane będzie m.in. doświadczenie ewentualnych wykonawców, ich potencjał kadrowy oraz zdolności finansowe. „Przy wyborze najkorzystniejszej oferty ważne będą trzy kryteria: oferowana cena, proponowany terminu realizacji całego zadania, który musi wynieść nie więcej niż 35 miesięcy, oraz okres gwarancji na roboty, w przedziale od 5 do 10 lat” – wyliczył rzecznik.

Po stronie wykonawcy w ramach prac będzie m.in. aktualizacja dokumentacji projektowej i dostosowanie rozwiązań projektowych do aktualnych założeń technicznych; uzyskanie decyzji wojewody opolskiego na realizację inwestycji oraz budowa 16,5 km nowego odcinka obwodnicy w ciągu dróg krajowych 41 i 46.

Prócz budowy trasy inwestycja obejmie również budowę 14 mostów - w tym 383-metrowego mostu nad Nysą Kłodzką oraz dwóch nad liniami kolejowymi z Nysy w stronę Brzegu i Opola. Podczas budowy powstanie też pięć skrzyżowań, w tym cztery ronda; drogi dojazdowe do nieruchomości rolnych i przygotowany zostanie teren pod obustronne parkingi.

Wandrasz podał, że - zgodnie z harmonogramem - roboty budowlane mogą sią zacząć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2015 roku, po uzyskaniu decyzji wojewody o realizacji obwodnicy. Potrwają one do drugiej połowy 2017 r.

Szacowana wartość projektu – z uwzględnieniem m.in. kosztów prac przygotowawczych, badań, odszkodowań za przejmowane nieruchomości czy kosztów nadzorów inwestorskiego - wynosi 468 mln zł brutto.(PAP)