Uchwałę w tej sprawie podjęto w środę, na nadzwyczajnej sesji.

Jak poinformował PAP rzecznik Zarządu Woj. Lubuskiego Michał Iwanowski, za przyjęciem uchwały głosowało 25 radnych, jeden wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw. W lubuskim sejmiku zasiada ich 30, na sesji było 26 radnych. Podjęcie uchwały intencyjnej otwiera drogę do przeprowadzenia procedury prawnej związanej z przekształceniem.

 

Zgodnie z przyjętą uchwałą, w nowej spółce 51 proc. udziałów będzie miał Uniwersytet Zielonogórski, pozostałe będą w rękach samorządu regionu. Połączenie spółek następuje w celu utworzenia tzw. bazy własnej dla potrzeb kształcenia w zawodach medycznych.

„Szpital uniwersytecki przejmuje zarówno prawa, jak i obowiązki dotychczasowego podmiotu; nowy podmiot jest jego następcą prawnym. Ponadto samorząd województwa zachowuje prawo własności wszystkich nieruchomości i ruchomości. Nowy podmiot będzie beneficjentem środków unijnych z programów krajowych. Jest oczywiście pewne ryzyko, ale my już zdaliśmy egzamin z ponoszenia ryzyka. Wiele zależy od tego, jak jest spółka prowadzona” - powiedziała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Dodała, że szpital będzie realizował dotychczasowe zadania i to w większym stopniu niż dotychczas. W kontrakcie na świadczenia medyczne w ramach NFZ szpital ma zyskać ok. 40 mln zł.

Uczelnia prowadząc szpital kliniczny, będzie uprawniona, by otrzymać wyższe środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadań medycznych, w tym działalność dydaktyczną, w formie dotacji podmiotowej. Według szacunków UZ, różnica między planowanym, a obecnym finansowaniem wynosi ok. 4 mln zł.

Ponadto połączenie spółek spowoduje, że powstały w jego wyniku szpital uniwersytecki będzie mógł być zakwalifikowany do poziomu szpitali ogólnopolskich. Spółka powstała z połączenia będzie działała pod firmą Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

W kwietniu 2015 r. Sejmik Województwa Lubuskiego wyraził zgodę na uzyskanie przez Szpital w Zielonej Górze statusu szpitala klinicznego. Następnie 10 listopada 2015 r. wyraził zgodę na przekształcenie szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W uzasadnieniu podjętej wówczas uchwały wskazano, że przekształcenie ma być docelowo związane z objęciem przez Uniwersytet Zielonogórski 51 proc. udziałów.

Wydziały Lekarski i Nauk o Zdrowiu został powołany na Uniwersytecie Zielonogórskim w maju 2015 r.

 

Zgodnie z przyjętymi planami rozwoju uniwersytecka klinika w Zielonej Górze ma się specjalizować w onkologii, neurochirurgii i traumatologii oraz neonatologii. (PAP)