„Otrzymaliśmy obiecane przez ministra zasiłki celowe w łącznej kwocie 126 tys. 400 zł, które trafiły do 35 poszkodowanych przez żywioł rodzin, ale nadal gmina nie dostała promes na odbudowę mostów i dróg” – powiedział w piątek wójt gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba.

Jak dodał, gmina przekazała do resortu administracji poprzez wojewodę rachunek za akcję powodziową na kwotę 1 mln 300 tys. zł jednak do tej pory pieniądze nie wpłynęły.

„Przez nawałnicę 500 osób zostało odciętych od świata. Pod koniec września wojsko zbudowało nam jeden tymczasowy most, drugi zrobili sami mieszkańcy. Ułożyliśmy płyty na dnie potoku, żeby stworzyć prowizoryczne dojazdy, ale nadal nie możemy odbudować zniszczeń, bo nie dostaliśmy promes” – wyjaśnił wójt Żaba.

Po nawałnicy w Kasince Małej ówczesny minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski deklarował pomoc finansową dla poszkodowanych.
Rzecznik Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Artur Koziołek poinformował PAP, że w bieżącym roku ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczono dla gminy Mszana Dolna w formie promes przekazano łącznie 1 mln 400 tys. zł. Wójt Żaba wyjaśnił jednak, że to były pieniądze na usuwanie skutków powodzi z 2010 r.

Rzecznik poinformował, że w 2015 r. gmina Mszana Dolna będzie mogła ubiegać się o przyznanie dofinansowania na zadania niezrealizowane w roku bieżącym.

Burze z intensywnymi opadami deszczu wystąpiły południowej Małopolsce w nocy z piątego na szóstego sierpnia; spowodowały wezbrania potoków oraz gwałtowny spływ wód powierzchniowych, doprowadzając do licznych podtopień. Straty na terenie gminy Mszana Dolna komisja wojewódzka zweryfikowała na kwotę 9 mln 200 tys. zł.

W gminie Mszana Dolna woda zerwała 12 mostów i zniszczyła 11 km dróg. Woda zalała też trzy szkoły i boiska sportowe.

W wyniku sierpniowych nawałnic podtopionych zostało 447 budynków mieszkalnych oraz 245 gospodarczych. Woda uszkodziła łącznie 261 km dróg i zniszczyła lub uszkodziła 92 mosty i mniejsze przeprawy odcinając mieszkańcom dojazd do domów.(PAP)