"Plac Piłsudskiego jest miejscem, w którym odbywają się święta państwowe i najważniejsze uroczystości. Teren ten stanowi własność Skarbu Państwa. Dlatego wszelkie decyzje związane ze sposobem jego wykorzystywania powinny pozostać w gestii administracji rządowej" - oświadczył resort.

Wcześniej, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz upubliczniła, datowaną na 31 października, decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z którą obszar obejmujący działki "zlokalizowane przy Placu Marszałka J. Piłsudskiego" "teren zamknięty".

W uzasadnieniu wydanej decyzji MSWiA podało, że "utworzenie na przedmiotowych działkach terenu zamkniętego pozwoli na sprawne i profesjonalne wykonywanie obowiązków wojewody w zakresie realizacji polityki Rady Ministrów w województwie" co wynika z ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.(PAP)