Jak wynika z najnowszych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w pierwszej połowie 2017 roku wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce złożyło prawie 90 tys. cudzoziemców. To o 42 proc. osób więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. oraz 87 proc. więcej niż w 2015 r.

W związku z tym stale rośnie liczba spraw, z którymi cudzoziemcy zwracają się do urzędów wojewódzkich. Na przykład tylko w województwie podkarpackim w 2014 r. prowadzonych było ponad 1000 spraw związanych z legalizacją pobytu i wydawaniem zezwoleń na pracę. Rok później takich spraw było już ponad 2 tys., a w 2016 r. 3,3 tys. - podało MSWiA.

"Rosnąca liczba spraw wymaga udzielenia wsparcia urzędom, które wcześniej nie mierzyły się z tak dużą liczbą obsługiwanych cudzoziemców" - podkreśla resort.

W sumie dofinansowanie otrzyma ponad 30 projektów na łączną kwotę 41,8 mln zł. Ich realizacja rozpocznie się po podpisaniu z wojewodami porozumień finansowych. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na utworzenie infolinii, szkolenia urzędników obsługujących cudzoziemców, zakup i instalację tzw. urzędomatów, skanerów dokumentów, a także na prace remontowo-modernizacyjne w siedzibach urzędów.

Źródłem finansowania są pieniądze z unijnego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). To mechanizm ustanowiony na lata 2014-2020, którego beneficjentami mogą być zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne. Celem FAMI jest "przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej".

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu wydają wojewodowie. W pierwszej połowie roku zezwolenia na pobyt otrzymało 62 tys. cudzoziemców. W przypadku 6,7 tys. osób wydano decyzje negatywne, a prawie 3 tys. spraw umorzono. "Aktualnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce posiada już ponad 300 tys. cudzoziemców" - powiedział PAP rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

Jak dodał, najczęściej w Polsce chcą się osiedlić obywatele Ukrainy. Wzrost zainteresowania legalizacją pobytu zauważalny jest także wśród obywateli Białorusi (głównie pobyt stały) oraz Indii (głównie pobyt czasowy). Ponadto, najczęściej wnioski składali obywatele Chin i Wietnamu.

(PAP)