Wspólny projekt koordynują władze Dąbrowy Górniczej. Jak poinformował PAP Bartosz Matylewicz z dąbrowskiego magistratu, w środę tzw. umowę partnerską podpisali uczestnicy przedsięwzięcia. To – prócz Dąbrowy Górniczej – miasta i gminy: Będzin, Sosnowiec, Sławków, Siewierz, Psary, a także władze powiatu będzińskiego i dwie inne instytucje.

Idea przedsięwzięcia zakłada stworzenie przestrzeni wypoczynku dla mieszkańców – być może ze wspólnymi elementami podkreślającymi zagłębiowską tożsamość i umiejętność współpracy. Kluczem do ujęcia kilku różnych parków i terenów we wspólnym stało się ich położenie: w pobliżu rzek Przemszy i Brynicy.

Chodzi m.in. o: park Zielona w Dąbrowie Górniczej, park miejski wraz z egzotarium w Sosnowcu, parki Małpi Gaj i Brzozowica w Będzinie, park na Górze Siewierskiej w Psarach, tereny przy Zamku i nad Przemszą w Siewierzu, a także tereny rekreacyjno-sportowe nad Białą Przemszą w Sławkowie.

Dąbrowski park Zielona to obszar w północnej części miasta – mimo że mieści się w pobliżu centrum, ma naturalny, leśny charakter. Założony został w 1933 r. i od kilku lat jest stopniowo modernizowany. Wstępny pomysł dąbrowskiego samorządu na włączenie tego parku do projektu zawiera m.in. odnowienie fontanny na placu centralnym, a także szutrowych alejek.

Z kolei Sosnowiec zakłada modernizację swojego egzotarium wraz z zagospodarowaniem przyległego parku oraz terenów sięgających Stadionu Ludowego, na którym występują piłkarze miejscowego Zagłębia. W efekcie miałaby to być strefa sportowo-rekreacyjno-przyrodnicza. Całość potrzebnych tam nakładów szacowana jest wstępnie na ok. 20 mln zł.

W Siewierzu władze miasta chcą zagospodarować m.in. 6-hektarowy teren między ul. Żwirki i Wigury a rzeką Przemszą. Docelowo miałby tam powstać park miejski z miejscami aktywności i odpoczynku. Na siewierskich błoniach zamkowych zaplanowano zaś nasyp spełniający jednocześnie funkcje turystyczno-widokowe i przeciwpowodziowe.

Te wstępne założenia samorządów mają być jeszcze uzgadniane z mieszkańcami. Na razie nie wiadomo, czy poszczególne samorządy będą przygotowywały koncepcje dla swoich parków samodzielnie, czy też np. uzgodnią wspólne rozwiązania.

Wartość projektu "Zagłębiowski Park Linearny” oszacowano na 2,6 mln zł. Ma zostać w 85 proc. dofinansowany (ok. 2,3 mln zł) ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii tzw. funduszy EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Uczestniczące w projekcie samorządy chwalą się, że w procedurze oceny merytorycznej ich projekt dostał 97,5 punktów na 100 możliwych.

Zagłębiowskie miasta chciałyby na realizację przygotowanych teraz koncepcji zdobyć dofinansowanie z nowych środków unijnych - na lata 2014-2020.