Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało stanowisko w sprawie przestawionego w styczniu projektu założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, przygotowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Dotyczy m.in. funkcjonowania bibliotek szkolnych. MAC zaproponowało w założeniach zapis: "stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną". Pomysł ten krytykują m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Ich zdaniem, stworzy to niebezpieczną furtkę do likwidacji bibliotek szkolnych przez samorządy.

W swoim stanowisku przekazanym resortowi administracji MEN proponuje poprawkę do założeń polegającą na zastąpieniu zapisu MAC brzmiącym: "stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki publicznej przez bibliotekę szkolną, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków realizacji przez bibliotekę szkolną jej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a także warunków bezpieczeństwa uczniów".

Stanowisko MEN wobec projektu założeń wiąże się z art. 67 ustawy o systemie oświaty, który wskazuje, że szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. "Propozycja MEN zakłada, że (...) w szkole będzie funkcjonowała biblioteka szkolna spełniająca zadania statutowe szkoły i umożliwiająca uczniom korzystanie z jej zbiorów na terenie szkoły" - napisano.

Pełna treść artykułu dostępna w serwisie ABC Oświata>>>