Skarbnik województwa mazowieckiego Marek Miesztalski przypomniał, że projekt budżetu na przyszły rok opiera się na wskaźnikach resortu finansów, które nie uwzględniły ostatnich zmian zmniejszających wpłatę janosikowego przez województwo. W swoim wystąpieniu wskazał, że zarząd województwa nie mógł na razie uwzględnić mniejszej wpłaty do budżetu państwa (o ponad 100 mln zł), ponieważ nie uchwalona została ustawa budżetowa. „Na razie musimy opierać się na tym, co w tej chwili obowiązuje” – podkreślił.

Jak mówił wcześniej marszałek województwa Adam Struzik, projekt budżetu Mazowsza najprawdopodobniej zostanie znowelizowany w połowie stycznia 2015 r. Na uchwalenie budżetu radni mają czas do końca stycznia.

Zgodnie z projektem, dochód województwa w przyszłym roku został określony na poziomie 2,5 mld zł, a wydatki mają wynieść 2,47 mld. Różnica między wydatkami, a dochodami ma zostać przeznaczona na spłatę rat kredytów długoterminowych.

Mazowsze chce z podatków dochodowych uzyskać w przyszłym roku 1,48 mld zł, z czego dochód z PIT ma wynieść 262 mln zł, a z CIT 1,22 mld zł. Ma być to odpowiednio o 7,78 i 3,23 proc. więcej w stosunku do 2014 r.

Aż 1,68 mld zł Mazowsze ma przeznaczyć na wydatki bieżące m.in. w mazowieckich instytucjach kulturalnych, oświatowych. Te pieniądze będą też przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, czy na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich.

Inwestycje na razie planowane są na ok. 800 mln zł. Chodzi głownie o modernizację dróg, remonty w szpitalach, muzeach czy bibliotekach oraz na zakupy pociągów.

Projekt przewiduje, że 631 mln zł ma zostać przeznaczone na inwestycje i programy z udziałem środków unijnych. Dotacje dla przewoźników kolejowych, instytucji kultury mają wynieść 524 mln zł.

Projektem budżetu województwa na 2015 r. zajmą się teraz komisje sejmikowe. 19 stycznia ma odbyć się trzecie czytanie projektu.

Radni zdecydowali ponadto o przeznaczeniu 62 mln zł pożyczki dla mazowieckich szpitali. Przedstawiciele zarządu województwa wskazywali, że wszystkie szpitale w kraju oraz szczególnie placówki zdrowotne na Mazowszu borykają się niedofinansowaniem i niedoszacowaniem procedur medycznych.

Zarząd województwa wskazuje, że w latach 2010-2013 Mazowsze przekazało na inne województwa w ramach składki zdrowotnej 3,5 mld zł. W 2014 roku samorząd województwa na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2013 r. swoich szpitali przeznaczył 42 mln zł.

Na początku posiedzenia sejmiku, mazowieccy i stołeczni harcerze przekazali na ręce przewodniczącemu sejmiku Ludwikowi Rakowskiemu światełko betlejemskie.

Radni uzupełnili też prezydium sejmiku. Na wiceprzewodniczących wybrano w poniedziałek Wiesławę Krawczyk (PSL) i Tomasza Kucharskiego (PO). Na poprzednim posiedzeniu sejmiku wiceprzewodniczącą została przedstawicielka ludowców Bożenna Pacholczak.

Wystarczającego poparcia radnych nie uzyskał zgłoszony przez klub PiS Witold Kołodziejski. Mimo, że wybory do sejmiku Mazowsza wygrało PiS, które na 51 mandatów zdobyło 19, większość dającą władzę w sejmiku mają PO i PSL - razem dysponują bowiem 31 mandatami (PSL wprowadziło 16 przedstawicieli, a PO 15). Jeden mandat ma SLD. (PAP)