Jak poinformował w czwartek Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wyznaczenie osoby pełniącej funkcję burmistrza Raciąża było spowodowane odwołaniem w referendum dotychczasowego burmistrza Janusza Sadowskiego.

Mirosław Łukowski będzie pełnił funkcję burmistrza Raciąża do czasu objęcia tego stanowiska przez osobę wybraną w ponownych wyborach.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki podał, że Łukowski „jest osobą doświadczoną w sprawach samorządowych” - sprawował obowiązki wójta w kilku gminach regionu oraz pełnił funkcję komisarza w gminie Parysów.

Referendum w sprawie odwołania dotychczasowego burmistrza Raciąża Janusza Sadowskiego przed upływem kadencji odbyło się 2 grudnia. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum radni tego miasta podjęli na początku września z powodu nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z wykonania budżetu za 2011 r. Postanowienie o przeprowadzeniu referendum wydał Komisarz Wyborczy w Ciechanowie.

W 2010 r. Sadowski, jako bezpartyjny kandydat komitetu Krajowa Wspólnota Samorządowa, w drugiej turze wyborów na burmistrza Raciąża pokonał reprezentującego komitet wyborczy Razem dla Raciąża, członka PO, Janusza Chłopika. Sadowski uzyskał wtedy 63,58 proc. głosów, a Chłopik 36,42 proc. głosów.

W referendum w sprawie odwołania Sadowskiego przed upływem kadencji na 3798 uprawnionych w głosowaniu wzięło udział 1571 wyborców, z czego 1530 oddało głosy ważne. Za odwołaniem głosowało 1245 uprawnionych, czyli więcej niż połowa wyborców, którzy oddali głosy ważne, a przeciwko odwołaniu opowiedziało się 285 osób. Referendum było ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 głosujących w wyborach na burmistrza Raciąża w 2010 r.