Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchomił we wtorek pulę 10 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na realizację tzw. „Małych Inicjatyw”.

W ramach tego projektu unijne dofinansowanie pomysłów na pomoc w znalezieniu pracy dla osób w wieku między 18. a 29. rokiem życia mogą otrzymać m.in. instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, ochotnicze hufce pracy czy agencje zatrudnienia.

Idea „Małych Inicjatyw” polega na realizacji projektów o minimalnej wartości 200 tys. zł do wartości ponad 450 tys. zł, nakierowanych na pomoc na poziomie lokalnym.

„To podejście pozwoli na wykorzystanie doświadczeń instytucji, takich jak organizacje pozarządowe, które działają blisko społeczności lokalnych i osób najbardziej potrzebujących wsparcia: osób z niepełnosprawnościami, młodych rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz osób zamieszkujących obszary wiejskie” - wyjaśnił Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Urząd szacuje, że z tej formy pomocy jesienią tego roku skorzysta około 500 młodych osób z całej Małopolski.

WUP w Krakowie ogłosił również konkurs na projekty subregionalne, które mają być dodatkowym wsparciem dla ponad 2 tysięcy osób młodych wchodzących na rynek pracy. Wartość tej pomocy sięga 50 mln zł i trafi do beneficjentów w IV kwartale tego roku.

Kwota przeznaczona na ten konkurs została podzielona na sześć subregionów: Miasto Kraków, Krakowski Obszar Metropolitarny, Subregion Tarnowski, Subregion Sądecki, Subregion Podhalański i Małopolskę Zachodnią.

Wnioski o dofinansowanie projektów w tym konkursie mogą składać również instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, ochotnicze hufce pracy, instytucje szkoleniowe, publiczne służby zatrudnienia czy agencje zatrudnienia.

Według przedstawicieli WUP wsparcie w ramach projektów w obu konkursach cechować ma indywidualność i kompleksowość. Osoby bierne zawodowo zostaną objęte między innymi pomocą specjalistów, stażami, szkoleniami odpowiadającymi na potrzeby lokalnego rynku pracy i innymi formami dokształcania się. Dzięki temu będą miały możliwość zdobyć doświadczenie i umiejętności, jakich wymagają pracodawcy.

Pająk przypomniał, że program PO WER wymaga, aby oferowane zatrudnienie było na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną na co najmniej 3 miesiące. Średnie miesięczne wynagrodzenie za ten okres nie może być niższe od płacy minimalnej i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczeniowe. (PAP)