W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za udzieleniem absolutorium dla zarządu opowiedziało się 20 radnych, dwie osoby były przeciw, a cztery wstrzymały się od głosu.

 

Wcześniej podczas sesji głosowano nad sprawozdaniem finansowym za wykonanie budżetu za 2010 rok, które zostało przyjęte 21 głosami.

 

„Dostaliśmy pozytywną ocenę wykonania budżetu za 2010 rok, bo udało nam się go wykonać prawie tak, jak zakładaliśmy” - powiedziała marszałek województwa Elżbieta Polak. Jak dodała, najwięcej pieniędzy przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym 229 mln zł na inwestycje.

 

„Budżet proinwestycyjny zawsze oznacza lepsze warunki do życia. Udało nam się zmodernizować wiele dróg, postawiliśmy również na transport kolejowy” - zaznaczyła Polak. (PAP)

 

mrd/ par/ jra/