Rozpoczęty w czwartek szczyt odbywa się pod hasłem "Europejska Tkanka Miejska w XXI wieku". Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień powiedział PAP, że na tym spotkaniu region łódzki chce się przedstawić jako miejsce, w którym powstają i są realizowane innowacyjne pomysły i idee.

"W Unii Europejskiej jest ponad 350 regionów. W tej grupie my jesteśmy aktywnym graczem, dlatego na szczycie w Kopenhadze pojawiliśmy się jako jeden z kilkunastu wystawców. Pokazujemy dwa projekty. Jeden to energooszczędny budynek Międzynarodowych Targów Łódzkich, drugi to rezultat prac nad stworzeniem elektrociepłowni hybrydowej" - powiedział Stępień.

Przy realizacji obu projektów korzystano z pieniędzy unijnych. W budynku MTŁ, którego prezentację na szczyt w Kopenhadze przygotowało miasto Łódź, zastosowano systemy ogrzewania oparte na alternatywnych źródłach energii - słonecznej i geotermalnej. Budynek wyposażony jest również m.in. w sieć inteligentnego sterowania i systemy oszczędzania wody.

Drugi projekt prezentowany przez Łódzkie w Kopenhadze jest efektem dofinansowanego przez UE stypendialnego programu skierowanego do 24 doktorantów, którzy w ramach współpracy międzynarodowej opracowali koncepcję budowy elektrociepłowni hybrydowej.

"Do produkcji energii elektrycznej i prądu elektrociepłownia wykorzystuje wiatr, słońce, biomasę i odpady organiczne. Dzięki temu może zagwarantować małej gminie nie tylko całkowitą niezależność energetyczną, ale też zmniejszenie ilości trafiających do środowiska zanieczyszczeń" - wyjaśnił Stępień.

Dodał, że aktywny udział w spotkaniach z przedstawicielami innych miast i regionów UE jest jednym z elementów budowy dobrego wizerunku, na którym regionowi łódzkiemu bardzo zależy.

"Chcemy zapraszać do nas biznes i jak najwięcej gości. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy będziemy dobrze postrzegani na zewnątrz. Dlatego staramy się stworzyć jak najlepszy klimat wokół województwa i miasta, które reprezentujemy" - powiedział Stępień.

Cykliczne spotkania przedstawicieli regionów i miast są organizowane przez Komitet Regionów UE. Głównym celem rozpoczętego w czwartek szczytu jest promocja takiego rozwoju obszarów miejskich, który przyspieszy rozwój poszczególnych regionów i całej UE oraz pozwoli skuteczniej walczyć ze skutkami zmian klimatycznych.

Prezydenci i burmistrzowie miast oraz przedstawiciele władz regionów z 27 krajów UE wymieniają w Kopenhadze swoje doświadczenia dotyczące m.in. miejskiego planowania przestrzennego, architektury, rozwiązań komunikacyjnych, organizacji przestrzeni podmiejskich oraz sposobów zarządzania miastami. Zdaniem Stępnia są to tematy niezwykle istotne dla regionu łódzkiego.

"Podobnie jak reszta Polski znajdujemy się w trochę innej sytuacji niż kraje Europy Zachodniej, w których bardzo dużo osób mieszka w miastach, a obszary wiejskie są niekiedy opustoszałe. U nas takich dysproporcji nie ma. Wykorzystując doświadczenia bardziej rozwiniętych państw, możemy więc uniknąć popełnionych przez nie błędów i zaplanować nie tylko zrównoważony rozwój miast, ale również zintegrowanie ich z obszarami niezurbanizowanymi" - powiedział Stępień.

V Europejski Szczyt Regionów i Miast w Kopenhadze ma się zakończyć w piątek. (PAP)

duk/ je/