"Bardzo mnie cieszy deklaracja obecnego rządu i pani premier Beaty Szydło, że zarówno sprawa rewitalizacji jak i Expo w Łodzi są w zakresie jej zainteresowań. Za takie deklaracje dziękuję też panu wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu, który również potwierdził, że popiera starania Łodzi o Expo oraz przywrócenie normalnego życia w naszym mieście" – zaznaczyła Zdanowska na konferencji prasowej w piątek.

Łódź ubiega się o organizację International Expo, czyli tzw. małego Expo, które organizowane jest między wystawami światowymi i ma tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. Na wystawie w 2022 roku łódzkie władze chciałyby zaprezentować temat kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich.

Jak podał Maciej Riemer z zespołu ds. Expo w łódzkim magistracie, promocja polskiego kandydata do międzynarodowej wystawy już trwa. "W tym roku Łódź odwiedziły delegacje z Wielkiej Brytanii, Korei Południowej i Chin dedykowane sprawie Expo. Ostatnio z osiągnięciami i planami Łodzi zapoznała się oficjalna delegacja z Niemiec" - podał.

 

W promocji uczestniczy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dzięki któremu w Łodzi odbyły się niedawno Rada Państw Morza Bałtyckiego i Platforma Kulturalna Europy Środkowej.

"To są gremia, w których biorą udział przedstawiciele różnych państw, a my mamy okazję, aby nawiązać z nimi bliższy kontakt. MSZ organizuje też sympozja i konferencje poza granicami kraju poświęcone rewitalizacji Łodzi, np. w przyszłym tygodniu takie wydarzenie z udziałem łódzkiego eksperta architekta prof. Marka Janiaka odbędzie się w Osace (Japonia)- dodał Riemer.

Na początku przyszłego roku zaprezentowane zostaną materiały i informacje o "łódzkim Expo", które mają trafić do 89 polskich ambasad na świecie. Planowane są też wydarzenia promujące kandydaturę Łodzi. Władze miasta dążą do zaproszenia w przyszłym roku do Łodzi dużych międzynarodowych spotkań, np. Grupy Wyszechradzkiej lub Trójkąta Weimarskiego.

"Z moich informacji wynika, że mamy najbardziej zaawansowane prace nad aplikacją o Expo. Będzie ona gotowa w połowie przyszłego roku. Wtedy też zostanie złożona do BIE. Od tego momentu nasi konkurenci będą mieli sześć miesięcy na złożenie swoich aplikacji" - wyjaśniła Zdanowska.

Z nieoficjalnych rozmów prowadzonych przez prezydent Zdanowską na Expo w Mediolanie wynika, że kontrkandydatami w ubieganiu się o organizację Expo może być Turkmenistan oraz Minnesota (Stany Zjednoczone). "Nie ma oficjalnego stanowiska żadnego z rządów – poza polskim, który delegował Łódź jako kandydata do Expo 2022" – dodała.

Do tej pory Łódź - jako jedyne miasto - zgłosiła na forum Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) w Paryżu chęć organizacji wystawy w 2022 r. Kluczowe dla powodzenia projektu jest pozyskanie głosów krajów członkowskich BIE, które przyznaje prawa do organizacji wystaw i nadzoruje ich przygotowania. Prawo głosu w BIE ma obecnie 167 krajów - każdy po jednym głosie.

Aplikację Łodzi do paryskiego Biura w sprawie starań o organizację Expo, studium wykonalności i strategię promocji przygotowuje firma Deloitte. Prace nad dokumentami mają zakończyć się do połowy przyszłego roku, kiedy to Łódź ma złożyć aplikację do BIE w Paryżu.

Oficjalne zgłoszenie kandydatury Łodzi nastąpić ma w drugiej połowie 2016 roku i od tego momentu będzie można otwarcie promować miasto jako kandydata do organizacji Expo. Jednak przed złożeniem aplikacji można prowadzić działania promocyjne dotyczące samego miasta oraz rewitalizacji jako tematyki wystawy. Władze Łodzi otrzymały dotąd 6 z 10 mln zł obiecanych przez rząd na starania o organizację Expo 2022. (PAP)

agm/ par/