Baranowska zwróciła uwagę, że w ciągu ostatnich lat dochód Łodzi zwiększył się o 1 mld 360 mln zł. W 2010 roku wynosił on 2 mld 547 mln zł, w 2016 roku - ok. 3 mld 908 mln zł. Według niej to efekt m.in. realizacji dużych inwestycji z pieniędzy Unii Europejskiej.

Przypomina, że w 2015 roku Łódź otrzymała z UE m.in. na budowę Trasy W-Z, łączącej osiedle Widzew Wschód i Olechów z osiedlem Retkinia, ponad pół miliarda złotych (516 mln w 2015, 242 mln w 2016).

Jak informuje Baranowska, miasto, co roku otrzymuje coraz większe kwoty z podatków PIT i CIT. W 2010 roku dochód dla Łodzi z tych podatków to w sumie 750 mln zł. Siedem lat później to już 1 mld 40 mln zł.

Według niej na dochód miasta wpływ mają nie tylko podatki i opłaty, ale także pieniądze ze sprzedaży miejskich nieruchomości i działek. Przypomina, że rekord, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości przez Łódź padł w 2016 roku, kiedy sprzedano działkę przy dworcu Łódź Fabryczna za 104 mln zł. W sumie w 2016 roku na sprzedaży nieruchomości miasto zarobiło 172 mln zł.

W czerwcu łódzcy radni udzielili absolutorium prezydent Hannie Zdanowskiej i zaakceptowali wykonanie budżetu za 2016 rok. Dochody Łodzi wyniosły 3,9 miliarda zł, a wydatki 3,8 mld zł. (PAP)

jaw/ hgt/