Budowa nowej linii tramwajowej łączącej osiedla Krowodrza Górka i Azory to jedna z najważniejszych inwestycji planowanych w Krakowie w najbliższych latach.

Program funkcjonalno-użytkowy to opracowanie, które musi powstać przed każdą dużą inwestycją infrastrukturalną. Zostaną w nim określone: wymagania techniczne, ekonomiczne, funkcjonalne i architektoniczne. To podstawa do rozpisania przetargu na projekt i realizację inwestycji.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Jan Machowski, termin składania ofert w przetargu upływa z końcem stycznia, a sam dokument powinien powstać do wiosny. Po jego otrzymaniu ZIM ogłosi dotyczący tej inwestycji przetarg w trybie "zaprojektuj i buduj".

"Budowa linii tramwajowej do osiedla Azory jest dla nas szczególnie istotna, bo dzięki temu zadaniu szybka komunikacja tramwajowa pojawi się tam, gdzie dotychczas jej nie ma, przez co poprawi się komfort podróżowania mieszkańców po Krakowie" – podkreśla dyrektor ZIM Janina Pokrywa.

Zadanie będzie polegać: na budowie linii tramwajowej o długości ok. 2,5 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną od pętli Krowodrza Górka, wzdłuż ul. Opolskiej do pętli Azory, a także czterech przystanków oraz towarzyszącej linii tramwajowej infrastruktury technicznej, urządzeń sterowania ruchem i informacji pasażerskiej.

W ramach projektu, w rejonie ul. Weissa powstanie parking typu park&ride na ok. 200 samochodów. Przewiduje się także budowę kładki rowerowej nad ul. Weissa i przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Opolską. Zmodernizowany ma być układ drogowy powiązany z nową linią tramwajową.

Koszty inwestycji są szacowane na ok. 90 mln zł. Jej realizacja powinna rozpocząć się w 2019 r., a zakończyć w 2021-22 r.

Opracowanie, na które obecnie ogłoszono przetarg ma uwzględniać również kontynuację linii tramwajowej z Azorów do pętli w rejonie ul. Chełmońskiego, choć ten etap inwestycji będzie realizowany później.(PAP)