Projekt pierwotnie zakładał zakup trzech szybowców, przeprowadzenie 30 szkoleń szybowcowych oraz 200 lotów widokowych dla mieszkańców miasta. Pomysł już na etapie propozycji do głosowania uznawany był za kontrowersyjny, potem pojawiły się jeszcze wątpliwości związane ze sposobem pozyskiwania głosów.

W związku z tym, po uzgodnieniach z wnioskodawcą prezydent Jacek Majchrowski najpierw zdecydował o ograniczeniu inicjatywy - przeprowadzonych miało być 50 cykli szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz 600 lotów widokowych, a także zakupiony miał być jeden szybowiec dwumiejscowy. Loty w pierwszej kolejności miały być skierowane do młodzieży z krakowskich szkół ponadgimnazjalnych.

Prezydent zwrócił się też do RIO o wydanie opinii w kwestii możliwości realizacji „Skrzydeł Krakowa”.

Jak poinformowała rzecznik prezydenta Monika Chylaszek, krakowska RIO po przeanalizowaniu założeń projektu oraz ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym, wyraziła pogląd, że projekt nie stanowi zadania związanego z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, jego realizacja nie jest sprawą publiczną o znaczeniu lokalnym, a także nie ma cech zadania publicznego o charakterze ponadgminnym.

W konkluzji organ ten uznał, że projektu „Skrzydła Krakowa” nie można zaliczyć do zadań własnych gminnych możliwych do realizacji przez Miasto Kraków.

Według zapowiedzi rzeczniczki kwota zarezerwowana na realizację zadania - 1,581 mln zł zostanie wykorzystana na sfinansowanie kolejnych projektów z listy zadań ogólnomiejskich, które zostały przez mieszkańców Krakowa wskazane w głosowaniu do realizacji w 2017 r.

W głosowaniu nad tegorocznym budżetem obywatelskim spośród 401 projektów wyłoniono 83 propozycje do realizacji. Frekwencja wyniosła 7 proc. Pośród 83 zwycięskich propozycji 10 to projekty o charakterze ogólnomiejskim, a 73 o zasięgu dzielnicowym.

Uznanie głosujących zyskały takie projekty ogólnomiejskie, jak np. budowa nowego parku obok nowych bloków powstających w Czyżynach, stworzenie wodnego placu zabaw w Parku im. Jordana, połączenie ścieżkami rowerowymi parków i obiektów użyteczności publicznej w północnej części miasta z trasą wiodącą do Ojcowa, rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego czy weekendowe kino letnie na Bulwarach Wiślanych. Krakowianie chcą też wyposażyć poczekalnie w SOR-ach w klimatyzację oraz komfortowe fotele i sofy.

W głosowaniu wzięło udział ponad 44 tys. krakowian, co dało frekwencję na poziomie 7 proc. uprawnionych do głosowania. Było to mniej niż przed rokiem, kiedy zagłosowało ponad 50 tys. osób.

W tym roku krakowski budżet obywatelski wynosił 10 mln 855 tys. zł, z podziałem na zadania ogólnomiejskie (8,5 mln zł) i dzielnicowe (2 mln 355 tys. zł). W części ogólnomiejskiej minimalna wartość zgłoszonego projektu wynosiła 25 tys. zł, a maksymalna - 2 mln 550 tys. zł. W części dzielnicowej pula została podzielona na poszczególne dzielnice w zależności od ich wielkości, od 25 tys. zł (Grzegórzki) do 400 tys. zł (Prądnik Biały).

Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego została w pełni zinformatyzowana. Platforma internetowa służyła zarówno do składania propozycji zadań, jak i głosowania na nie. (PAP)