Prezydent Koszalina Piotr Jedliński powiedział podczas uroczystości, że jest to druga w Polsce tego typu instalacja. Pierwsza powstała w Radomiu (Mazowieckie).

 

Budowa zakładu, w którym będzie można przetworzyć 16 tys. ton mających płynną formę odpadów pościekowych na suchy granulat, o kaloryczności zbliżonej do węgla brunatnego, ma się zakończyć w grudniu 2012 r.

 

Jedliński dodał, że dzięki tej inwestycji Koszalin będzie „o rok do przodu, jeśli chodzi o unijne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, bo w 2013 roku zacznie obowiązywać zakaz składowania tego rodzaju osadów pościekowych.”

 

Prezes wodociągów Janusz Łodziewski wyjaśnił, że granulat powstały w wyniku osuszania odpadów spółka będzie mogła sprzedawać przemysłowi, jako surowiec energetyczny. Granulat jest wykorzystywany przy produkcji cementu, w elektrociepłowniach i w spalarniach odpadów, gdzie służy do podtrzymywania palenisk.

 

Łodziewski dodał, że dotychczas odpady były odwodniane w 22-25 proc. i potem sprzedawano je rolnikom, jako nawóz, jednak ten rynek się kurczy i dlatego spółka zdecydowała się na budowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów pościekowych, dzięki czemu uzyska możliwość wytwarzania całkowicie nowego surowca.

 

Opady będą suszone w temperaturze 130 – 150 stopni Celsjusza na dwóch nowoczesnych dehydratorach elektroosmotycznych, które wykorzystując zjawisko przepływu ładunków elektrycznych między elektrodami doprowadzą do oddzielenia cząsteczek wody od osadu.

 

Instalacja termicznego przetwarzania odpadów jest warta 36, 2 mln. Buduje ją wybrane w przetargu konsorcjum dwóch koszalińskich firm: Infrabudu oraz spółki EkoWodrol. Inwestycja jest finansowana z wynoszącej 21,8 mln zł pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pieniędzy spółki.

 

Instalacja jest wnoszona na terenie oczyszczalni ścieków w Jamnie, które od 1 stycznia 2010 r. po zmianie granic administracyjnych miasta jest peryferyjną dzielnicą Koszalina. Wcześniej Jamno było części gminy Będzino.

 

Budowa instalacji jest drugim etapem projektu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zagospodarowanie osadów pościekowych- budowa węzła utylizacji osadów pościekowych w Oczyszczalni Ścieków w Jamnie.” Pierwszym etapem było wybudowanie w ub.r. za 3,8 mln zł hali magazynowej na osady o powierzchni 5.224 m kw. (PAP)

 

sibi/ mki/