W poniedziałek rozpoczął się cykl spotkań konsultacyjnych poświęconych szczegółowej koncepcji remontu placu. Projekt zakłada m.in. wymianę nawierzchni, uporządkowanie zieleni oraz utworzenie nowego przejścia dla pieszych między placem a znajdującą się naprzeciwko galerią handlową.

Nawierzchnia placu ma być wykonana z dużych betonowych płyt, a w części ułożona zostanie mozaika. Zaprojektowano także element wodny, w postaci dekoracyjnych kul oraz murki z siedziskami. Planowane jest także uporządkowanie istniejącej zieleni, w tym usunięcie zagrażających bezpieczeństwu najstarszych drzew, a także nowe nasadzenia.

Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak podkreślił, że obecna nawierzchnia placu ma już prawie 30 lat i nigdy nie była remontowana. „Pamięta czasy nieistniejącego już pomnika, po którym pozostała wyrwa. Trzeba ten teren wreszcie uporządkować, by plac zaczął na nowo pełnić swoją funkcję, a radomianie nie musieli się za jego wygląd wstydzić - stwierdził wiceprezydent.

Po zakończeniu konsultacji zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji i wykonanie prac w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Prace mają potrwać do 2018 roku.

To już kolejne podejście miasta do remontu Placu Jagiellońskiego. Trzy lata temu władze Radomia planowały gruntowną przebudowę tego miejsca, której koszt szacowany był wstępnie na 20 mln zł. Od planów tych miasto odstąpiło w ub. roku, kiedy okazało się, że firma, która miała wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową, nie wykonała zleconego zadania i rozwiązano z nią umowę. Wówczas zapadła decyzja o doraźnym remoncie placu.

Wstępna koncepcja przebudowy Placu Jagiellońskiego przewidywała wówczas m.in. budowę parkingu podziemnego na 200 miejsc. Główną atrakcję placu miała stanowić multimedialna fontanna oraz pomnik patrona miasta - św. Kazimierza Jagiellończyka. W czasach PRL-u nad placem, zwanym wówczas Placem Zwycięstwa, stał Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej. Było to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w mieście. Na początku lat 90. pomnik zdemontowano. Jego górna część stoi obecnie na miejscowym cmentarzu prawosławnym. Zmieniono też nazwę miejsca z Placu Zwycięstwa na Plac Jagielloński. (PAP)