Jak poinformował w środę marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, inwestycja przeprowadzana zostanie w ramach drugiej edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

„Program jest kontynuacją naszych poprzednich działań na rzecz eliminacji wykluczenia cyfrowego. Zdecydowaliśmy się na nie, bo samorządowi województwa łatwiej pozyskać środki na tak duże przedsięwzięcie, a potrzeby istnieją. Jak wiadomo, bez komputera i internetu oraz umiejętności korzystania z zasobów i możliwości komunikacyjnych, jakie daje sieć, trudno funkcjonować we współczesnym społeczeństwie” – powiedział Całbecki.

Nowe przenośne komputery wraz z oprogramowaniem i łączami umożliwiającymi korzystanie z internetu trafią do blisko 2 tys. niezamożnych rodzin w całym regionie, w tym do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym i takich, w których ktoś z domowników jest osobą niepełnosprawną. Jak podkreśliła rzeczniczka marszałka Beata Krzemińska, niepełnosprawni członkowie rodzin otrzymają sprzęt komputerowy dostosowany do ich potrzeb (w zależności od rodzaju niepełnosprawności), np. monitor do grafiki wypukłej, monitor brajlowski czy mysz sterowaną za pomocą ruchów głowy.

Rzeczniczka dodała, że w ramach pakietu beneficjenci będą mieli opłacony przez rok dostęp do internetu. Przejdą również cykl szkoleń z podstaw obsługi komputera.

Koszt przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowane w 78 gminach regionu to blisko 13 mln zł. Środki pochodzą z puli Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także budżetu samorządu województwa i budżetów gmin, które przystąpiły do projektu na zasadzie deklaracji.

Pierwszą edycją programu (w 2013 roku) objętych zostało 136 gmin. Wartość przedsięwzięcia wyniosła wtedy 26 mln zł. (PAP)