Prezydent zwrócił uwagę, że karta dużych rodzin ma coraz częściej wymiar regionalny, ale nie jest to koniec działań na rzecz wsparcia rodzin w wymiarze krajowym. "Są obietnice rządu, ja będę się starał, by one jak najszybciej się zrealizowały, o utworzeniu karty ogólnopolskiej" - powiedział Komorowski. Jak dodał, jest to m.in. kwestia zniżek na przejazdy i dostępu do instytucji kultury oraz innych form wspierania rodzin.

"Trzeba jednak zabezpieczyć system przed nadużyciami, aby piękna akcja nie została skompromitowana przez ludzi nieuczciwych, nie podważyła zaufania do operacji wspierania polskich rodzin na poziomie samorządowym" - zaznaczył Komorowski.

Dziękował władzom województwa opolskiego za tworzenie "dobrego klimatu zrozumienia i akceptacji dla rodziny i kolejnych dzieci, które się w tych rodzinach pojawiają".

Zwrócił uwagę także, że w woj. opolskim pojawiają się przedsiębiorcy, którzy "dostrzegli szansę, jaką tworzy, także w wymiarze ekonomicznym" istnienie dużych rodzin. "Można myśleć nie tylko z troską o rodzinie, z pobudek czysto obywatelskich, ale można też dostrzegać dobre strony promocji własnej firmy na tle rozwiązywanych wspólnymi siłami problemów konkretnych rodzin, konkretnych grup społecznych" - powiedział prezydent.
Jak przekonywał, "rodzinność to jest dobry klimat także dla przedsiębiorców". "Jak nie będzie klientów, to i firmy nie przetrwają" - stwierdził. Dodał, że jest coraz więcej przedsiębiorców, którzy myślą o firmach rodzinnych, które będą trwały nie przez 5 czy 10 lat, ale przez pokolenia.

Komorowski zapowiedział zorganizowanie spotkania z instytucjami, które reprezentują ludzi przedsiębiorczych w Polsce, aby "zachęcić ich do myślenia podobnego jak woj. opolskim". "Można łączyć myślenie obywatelskie, rodzinne, z myśleniem w kategoriach biznesu i jest to zdrowa podstawa, która na wiele lat stworzy dobry klimat dla rodziny" - uważa Komorowski.

Zwracając się z kolei do seniorów, Komorowski zaznaczył, że "w okresie, gdy człowiek sumuje swoje osiągnięcia, kiedy może obserwować owoce jesieni życia, nie ma większej satysfakcji z tego, że w odpowiednim momencie zadbało się o to, aby wyrosły następne pokolenia ludzi radzących sobie w życiu, dzielnych, myślących z troską o innych". "To jest największa nagroda. To się nie opłaca, ale to jest niesłychanie przyjemne i ważne" - dodał.

"Nie o to chodzi, by to się opłacało, ale byśmy wspólnym wysiłkiem stworzyli zachętę dla normalności rozumianej jako normalność rodzinna, gotowość do powołania kolejnych dzieci" - mówił prezydent.

Opolska Karta Rodziny i Seniora to jeden z projektów realizowanych przez region w ramach programu Specjalnej Strefy Demograficznej, który ma przeciwdziałać wyludnianiu się województwa. Wpływ na złą sytuację regionu ma m.in. najniższy wskaźnik dzietności w kraju, ujemny przyrost naturalny i najwyższy odsetek emigrantów w odniesieniu do liczby osób zameldowanych. Projekty Specjalnej Strefy Demograficznej będą finansowane z unijnych pieniędzy. Zarząd województwa chce przeznaczyć na ten cel nawet ponad 300 mln euro.

Uprawnieni do korzystania z karty to: rodziny wychowujące minimum dwójkę dzieci do 18. roku życia - małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26. roku życia oraz osoby starsze po 65. roku życia. Warunkiem otrzymania karty jest zamieszkiwanie na terenie woj. opolskiego.(PAP)