Chodzi o jedno z czterech przedsięwzięć obecnego etapu budowy Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Przetarg przeprowadziły wspólnie samorząd Katowic oraz obsługująca komunikację tramwajową w regionie samorządowa spółka Tramwaje Śląskie.

Węzeł przesiadkowy Brynów ma obsługiwać południową część miasta – ruch napływający od strony m.in. Mikołowa. Prócz rozbudowanej pętli tramwajowej, przystanków tramwajowych i autobusowych (typu drzwi w drzwi) oraz miejsc postojowych dla autobusów, ma składać się m.in. z wielopoziomowego oraz jednopoziomowego parkingu oraz obiektu z poczekalnią i parkingiem rowerowym.

Jak przekazała PAP w środę rzeczniczka katowickiego magistratu Ewa Lipka, teren przyszłego węzła został tego dnia przekazany konsorcjum firm Warbud oraz Stor. Choć pierwotnie miasto za najkorzystniejszą uznało ofertę konsorcjum Unibep i ZUE, potem informowało o wpłynięciu odwołania oraz o ponownym wyborze oferty.

Wartą ok. 62,7 mln zł brutto umowę na węzeł Brynów podpisano pod koniec ub. roku; termin realizacji przewidziano na 22 miesiące. Taki sam termin przewidziano w zawartej pod koniec listopada umowie z wykonawcą węzła przesiadkowego na węzeł Zawodzie, który obsłuży wschodnią część miasta. Prace za 66,4 mln zł brutto wykona tam konsorcjum firm ZUE i Unibep.

Węzły Brynów i Zawodzie przewidziano w pierwszym etapie tworzenia Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych jako węzły typu park&ride, powiązane z komunikacją tramwajową. Węzeł Sądowa ma integrować komunikację autobusową o różnym zasięgu z komunikacją miejską. Węzeł Ligota przy dworcu kolejowym w południowej dzielnicy o tej nazwie ma łączyć komunikację miejską z koleją.

Prace nad niewielkim centrum przesiadkowym w Ligocie trwają, powinny zakończyć się w połowie br. Przetarg dla węzła Sądowa w centrum miasta jest finalizowany; zgodnie ze specyfikacją wykonawca będzie miał na realizację zadania 22 miesiące od dnia podpisania umowy.

W drugim etapie Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, którego realizację przewidziano na lata 2018-2020, powstać mają węzły park&ride powiązane z koleją: Piotrowice i Podlesie, a także węzeł: Kostuchna – położony na końcu planowanej nowej linii tramwajowej.

W tym etapie magistrat sygnalizował też wolę utworzenia niewielkiego centrum przesiadkowego pod wiaduktem kolejowym w ścisłym centrum, przy ul. św. Jana, jednak ze względu na plany kolei najpewniej nie powstanie ono w najbliższych latach.

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych ma być współfinansowany z funduszy europejskich z dwóch źródeł. We wrześniu ub. roku zarząd woj. śląskiego przyznał łącznie ok. 120 mln zł dofinansowania z RPO Woj. Śląskiego na trzy węzły zgłoszone w procedurze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT): Zawodzie, Brynów oraz Ligota. Środki ZIT mają również wesprzeć budowę węzłów: Piotrowice, Podlesie i Kostuchna.

Projekt dotyczący węzła Sądowa otrzyma dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.(PAP)