Pierwszą edycję konkursu, którego celem jest wzbogacenie krajobrazu kulturalnego miasta, rozstrzygnięto w październiku ubiegłego roku. Wówczas z 13 złożonych ofert wybrano cztery. Wyłonieni w konkursie najemcy zadeklarowali chęć stworzenia w nieużytkowanych dotychczas lokalach pracowni artystycznych i galerii.

Tym razem miasto zaoferowało dziewięć miejsc, w których może zakwitnąć życie kulturalne, artystyczne i twórcze. Kryterium wyboru będzie oferta społeczno-kulturalna przedstawiona przez animatorów kultury, a także ich dotychczasowy dorobek.

 

Oferty można składać do 26 lutego. W tych dniach można też oglądać lokale przeznaczone do konkursu. Mieszczą się one m.in. przy ulicach: Chopina, Gliwickiej, Kochanowskiego, Krzywej i Teatralnej. Szczegółowe informacje o konkursie wraz wykazem lokali będzie można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Katowice.

Uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego konkursu na najem lokali użytkowych ramach programu "Lokal na kulturę" katowiccy radni przyjęli w styczniu ubiegłego roku. Dzięki decyzji radnych animatorzy kultury będą płacili bardzo niski czynsz, stanowiący kilkanaście procent stawki rynkowej.

Jak napisano w uzasadnieniu uchwały, starania Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury wyzwoliły w mieszkańcach miasta ogromną potrzebę uczestnictwa w imprezach kulturalnych, także tych kameralnych. Organizatorzy spotkań, debat czy małych wystaw spotykają się jednak z wieloma trudnościami, z których największym jest brak własnej siedziby. W opinii autorów uchwały, wdrożenie programu "Lokal na kulturę" pozwoli poprawić tę sytuację, a przede wszystkim doprowadzi do urozmaicenia i przyniesie zdecydowaną zmianę życia kulturalnego miasta.(PAP)