Program pod hasłem "Markowe Katowice" Szczerbowski przedstawił w czwartek. "Nowa marka Katowic to trzy filary - przeniesienie środka ciężkości inwestycji z centrum do dzielnic i rewitalizacja dzielnic zabytkowych. Drugi filar to poprawa jakości życia mieszkańców, a trzeci to partycypacja społeczna" - mówił na konferencji prasowej Szczerbowski.

Odnosząc się do części programu dotyczącego rewitalizacji dzielnic, dodał, że "sam budżet miasta Katowice tak dużych inwestycji nie udźwignie", ale - według niego - perspektywa nowych środków z Unii Europejskiej może spowodować, że zostaną zrewitalizowane takie dzielnice jak m.in. Dąb, Wełnowiec, Bogucice, Szopienice, Janów. Dodał, że w przypadku niektórych katowickich dzielnic trzeba będzie się również zastanowić nad "rewitalizacją społeczną".

"Jest i stadion GKS-u Katowice, który wymaga modernizacji" - zauważył.

Poprawę jakości życia mieszkańców Szczerbowski chce osiągnąć m.in. poprzez "żłobki i przedszkola dla każdego", dostosowanie infrastruktury do osób niepełnosprawnych, zwiększenie dostępności do obiektów miejskich "przez siedem dni w tygodniu", tworzenie miejsc zieleni.

Jednym z elementów drugiego filaru jest transport publiczny. "Siedzimy w gronie specjalistów i zastanawiamy się nad tym, czy nie należałoby obniżyć cen biletów" - mówił Szczerbowski. Jak dodał, trzeba się zastanowić m.in. czy "czasem obniżka cen biletów nie wpłynie na wzrost popytu i nie spowoduje wzrostu wpływów z biletów". Jego celem jest też wprowadzenie darmowej komunikacji dla rodzin z programu "Nas troje i więcej".

Szczerbowski poinformował, że hasłem roboczym, trzeciego elementu programowego - partycypacji społecznej - jest "Wybierzmy azymut na Szwajcarię". "Chcę abyśmy wprowadzili takie mechanizmy, w których ważne dla losów miasta decyzje będą podejmowane w sposób optymalny" - powiedział. Jak zaznaczył, mają temu służyć trzy "narzędzia", w tym m.in. zwiększenie środków na budżet obywatelski z 10 do 20 mln zł oraz zwiększenie o 100 procent środków na działalność rad jednostek pomocniczych.

43-letni Szczerbowski jest członkiem SLD od 1999 r., miejskim radnym od 2002 r. Jest dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu "Stadion Śląski" oraz adiunktem w Katedrze Zarządzania Sportem w katowickiej AWF, doktorem nauk o kulturze fizycznej.

Wśród innych kandydatów na prezydenta Katowic są m.in. prezes Parku Śląskiego w Chorzowie Arkadiusz Godlewski (PO), były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, obecnie dyrektor Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie Andrzej Sośnierz (PiS), poseł Jerzy Ziętek, który zarejestrował własny komitet - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Ziętka.

Z poparciem obecnego prezydenta Katowic Piotra Uszoka kandyduje obecny wiceprezydent tego miasta Marcin Krupa (komitet Forum Samorządowe i Piotr Uszok). Krewny prezydenta Aleksander Uszok jest kandydatem Ruchu Autonomii Śląska. Przedsiębiorca i restaurator Łukasz Cholewiński jest kandydatem Kongresu Nowej Prawicy. Kandydatką z ramienia komitetu My z Katowic jest prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach była senator prof. Krystyna Doktorowicz. (PAP)