Zdaniem Tyszlera, pomoc młodym ludziom rozpoczynającym własny biznes to jednocześnie ożywienie gospodarki Szczecina i walka z bezrobociem wśród tej grupy.

Chcemy, by młodzi ludzie zostawali, nie zaś wyjeżdżali do innych miasta, by znajdowali tu pracę i mieli dobre zarobki - mówił w czwartek dziennikarzom Tyszler.

Proponowaną przez niego kartę mogliby otrzymywać biznesmeni, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Dzięki niej mieliby możliwość m.in. uzyskania pomocy w prowadzeniu lub rozpoczynaniu działalności gospodarczej na terenie miasta.

Według założeń polityków PO, organizacją pomocy dla młodych przedsiębiorców miałoby zająć się miasto, które w tym celu nawiązałoby współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi, w tym np. izbami gospodarczymi.

Młodzi biznesmeni mieliby szanse na różnego rodzaju ulgi oraz zniżki na towary czy usługi lub dostęp do tańszych powierzchni biurowych. Powiatowy Urząd pracy wspierałby ich bezpłatnymi szkoleniami, seminariami czy poradami prawnymi.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, osoby poniżej 25. roku życia stanowią dziś około 10 proc. zarejestrowanych w regionie bezrobotnych.

Obok Tyszlera o urząd prezydenta Szczecina będą się ubiegać: Dawid Krystek z SLD, Artur Szałabawka z PiS, Bohdan Roszkowski z PSL, Stefan Oleszczuk z Kongresu Nowej Prawicy, kandydatka niezależna Małgorzata Jacyna-Witt, a także urzędujący prezydent Piotr Krzystek. (PAP)