W trakcie prac Senat zaproponował swoją poprawkę, polegająca na tym, że jeśli drogi poza obszarem zabudowy służą ruchowi lokalnemu, koszty oświetlenia będą pokrywać gminy. W środę Sejm przyjął poprawkę Senatu.

Zgodnie z nowelizacją gminy nadal będą płacić za część dróg krajowych, również poza terenem zabudowy, przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów (np. chodniki, ścieżki rowerowe itp.), wymagających odrębnego oświetlenia.

Obecnie gminy są zobowiązane płacić za oświetlenie wszystkich kategorii dróg, które znajdują się na ich terenie. To prawo powstało w 2003 roku, kiedy w Polsce było 700 km autostrad i dróg ekspresowych. Obecnie to ponad 3 tys. km dróg. Gminy płacą za oświetlenie nie swoich ok. 950 węzłów i ponad 6 850 skrzyżowań.

O zmianę przepisów gminy zabiegały już od dawna. Argumentowały, że chcą płacić za oświetlenie, ale tylko tych dróg, które służą mieszkańcom gmin, gdyż na oświetlenie dróg tranzytowych nie mają środków.

Zdaniem projektodawców dzięki noweli ok. 80 mln zł pozostanie w budżetach gmin i trafi na rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnych. Ustawa spowoduje natomiast zwiększenie wydatków zarządcy dróg krajowych, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o ok. 100 mln zł. (PAP)

drag/ jbr/