W ramach tej sumy będą rozpatrywane także oferty stowarzyszeń działających na rzecz mniejszości narodowych (83 tys. zł) oraz obchody święta 3 Maja i przypadającego 2 lipca 2012 r. 755-lecia miasta (15 tys. zł), których organizację miasto również chce zlecić.

Zgodnie z regulaminem konkursu miasto zamierza dofinansować m.in. inicjatywy wzbogacające ofertę z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz wspierające rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Miejską dotację będzie można także wykorzystać na publikacje promujące Gorzów oraz lokalną twórczość i twórców.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o finansowe wsparcie udziału gorzowskich artystów i zespołów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz organizacji festiwali, przeglądów, koncertów, konkursów i innych wydarzeń kulturalnych.

Oferty można składać do 30 grudnia w kancelarii ogólnej gorzowskiego magistratu lub przesyłać za pośrednictwem poczty. Regulamin konkursu ofert jest dostępny na stronie www.bip.gorzow.pl w zakładce ogłoszenia (konkursy).

W bieżącym roku na przedsięwzięcia z zakresu kultury w ramach podobnego konkursu ofert miasto przeznaczyło 497 tys. zł, w 2010 roku było to 640 tys. zł. (PAP)

mmd/ hes/