Według rzeczniczki Urzędu Miasta Ciechanowa Renaty Jeziółkowskiej, założenia budżetu obywatelskiego na 2016 r. przewidują realizację przynajmniej jednego, dużego projektu o charakterze ogólnomiejskim i po jednym projekcie na każdym z tamtejszych 12 osiedli mieszkaniowych.

Jak wyjaśniła PAP Jeziółkowska, nowym rozwiązaniem ma być zagwarantowanie stałej kwoty kolejnych edycji budżetu obywatelskiego Ciechanowa, która będzie liczona jako 1 proc. wykonanych dochodów z roku poprzedzającego wybór projektów, co oznacza, że pula środków obecnej edycji wyniesie tam 1 mln 589 tys. 992 zł.

W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego na 2015 r. mieszkańcy Ciechanowa wybrali do realizacji 12 z 18 zgłoszonych i zweryfikowanych następnie projektów, po 9 w dwóch kategoriach: projekty o wartości powyżej 50 tys. zł, na które przewidziano łącznie 800 tys. zł i projekty o mniejszej wartości do 50 tys. zł, na które zarezerwowano w sumie 200 tys. zł. Wśród zwycięskich inwestycji znalazły się wówczas związane z aktywnym wypoczynkiem - np. budowa parku aktywnej rekreacji.

Jeziółkowska zaznaczyła, że w ramach obecnej edycji budżetu obywatelskiego pula środków na projekty zgłaszane do kategorii inwestycji ogólnomiejskiej wyniesie do 200 tys. zł, a w kategorii osiedlowej na każdy z projektów przeznaczona ma być kwota do 100 tys. zł. „Pula środków, która pozostanie, będzie przeznaczona na dalsze w kolejności, drugi lub trzeci projekt z kategorii ogólnomiejskiej” – dodała Jeziółkowska.

Harmonogram ciechanowskiego budżetu obywatelskiego zakłada składanie przez mieszkańców miasta propozycji inwestycji w terminie do 31 lipca. Jedna osoba może złożyć po jednym projekcie z dwóch kategorii - ogólnomiejskiej i osiedlowej. W sierpniu zostaną one poddane weryfikacji przez komisję ds. konsultacji społecznych. Ostateczna lista pomysłów zostałaby ogłoszona we wrześniu.

„W drugiej połowie września odbyłoby się głosowanie mieszkańców na zweryfikowaną listę projektów Budżetu Obywatelskiego. W październiku gotowa byłaby informacja o wynikach, co pozwoli umieścić zwycięskie projekty w budżecie miasta na 2016 r.” – zapowiedziała Jeziółkowska. Głosowanie odbywać się będzie w wyznaczonych punktach miasta, a także przez internet. Każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończy w tym czasie 16 lat, będzie mógł oddać dwa głosy: jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy.

W pierwszej edycji ciechanowskiego budżetu obywatelskiego na 2015 r. w głosowaniu za pośrednictwem elektronicznej platformy konsultacji społecznych wzięło udział 2609 osób. Oddano 1983 ważne głosy. Każdy mieszkaniec mógł zagłosować na jeden projekt z wykazu. Po zweryfikowaniu za nieważne uznano 626 głosów: 84 głosujących nie było mieszkańcami Ciechanowa, 129 osób podało błędne dane, 413 głosów internetowych nie miało wymaganego potwierdzenia poprzez link aktywacyjny.

Listę zwycięskich projektów ogłoszono w październiku 2014 r. najwięcej głosów zdobyły m.in.: projekt budowy parku aktywnej rekreacji za 161 tys. zł i parku rekreacyjno-sportowego z kwota 79 tys. zł oraz projekt stworzenia Street Workout Parku za 60 tys. zł. Wybrano też projekty budowy dwóch siłowni zewnętrznych - 47,4 tys. zł i 49,6 tys. zł, instalacji słupów do gry w rugby na stadionie miejskim - 19 tys. zł oraz modernizacji dwóch placów zabaw - 50 tys. zł i 18,6 tys. zł.

Pierwszych osiem inwestycji z listy zwycięskich projektów ruszy w czerwcu. Będą to m.in. Street Workout Parku, dwie siłownie zewnętrzne i dwa parki rekreacji. Inwestycje będą gotowe do końca lipca.(PAP)