Projekt „Zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” ma być wdrożony w nowej perspektywie budżetowej programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2014-2020. To inicjatywa parlamentarzystów z regionu, posła PO Roberta Tyszkiewicza i senatora niezależnego Włodzimierza Cimoszewicza. Wsparła ją minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego deklaruje, że samorządy mogą obecnie uzyskać dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji konkretnych projektów. Jednak wysokość dofinansowania ani terminy składania wniosków nie są jeszcze znane – poinformowało we wtorek PAP ministerstwo.

 

Jak powiedział we wtorek PAP starosta powiatu hajnowskiego Włodzimierz Pietroczuk, deklaracja ministerstwa sprawiła, że program rozwoju Puszczy Białowieskiej ma szansę być zrealizowany. Dodał, że jest niewiele czasu, zaledwie pół roku, aby te projekty przygotować. Dlatego w czwartek spotka się z samorządowcami, by przedyskutować wspólne projekty i dopiero wtedy będzie wiadomo, które z nich będą się starały o dofinansowanie.

 

Starosta do najważniejszych zaliczył projekt komunikacyjny, dotyczący modernizacji i budowy sieci dróg w powiecie hajnowskim. Powiedział, że powstałby cały system dróg, które połączone byłyby z drogami wojewódzkimi. Dzięki temu, miałaby się rozwijać także turystyka w regionie. Jednak, jak dodał, projekt wymaga wielu pozwoleń, np. decyzji środowiskowej, które związane są z cyklem przyrodniczym. Według niego, może zabraknąć czasu, aby złożyć ten projekt.

 

Innym, wspólnym projektem jest stworzenie szlaków turystycznych: rowerowych, pieszych, a także do modnego dziś nordic walkingu, czyli spacerowania ze specjalnymi kijkami. Mają być to również szlaki konne oraz narciarskie.

 

Pietroczuk powiedział, że oprócz wspólnych inicjatyw, gminy mogą składać też własne projekty. Wymienił tu m.in. opracowanie techniczne budowy kanalizacji.

 

W założeniach projekt rozwoju Puszczy Białowieskiej byłby jednym z priorytetów programu Rozwój Polski Wschodniej w nowej perspektywie budżetowej, na lata 2014-2020. Byłby realizowany przy trzech głównych założeniach: nie może być ochrony Puszczy Białowieskiej bez uwzględnienia głosu lokalnych społeczności, do jego realizacji byłyby użyte fundusze unijne, a działania byłyby długofalowe i wielopłaszczyznowe.

 

Wśród nich jest przede wszystkim dostosowanie regionu Puszczy Białowieskiej do wymogów ochrony środowiska, czyli budowa sieci kanalizacyjnych, zagospodarowanie odpadów i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Wspierane mają być inwestycje m.in. w turystyce, w tym budowa uzdrowisk. Poprawiona ma być sieć dróg, wspierane też będą działania naukowe, edukacyjne i promocyjne.

 

Pod koniec czerwca samorządy zadeklarowały powrót do rozmów z Ministerstwem Środowiska w sprawie powiększenia parku. Ostatnie propozycje ministerstwa w tej sprawie zakończyły się fiaskiem jesienią 2010 roku. Stało się to po tym, gdy gminy z terenu parku odrzuciły propozycję ministerstwa, według której w zamian za zgodę na powiększenie parku o 12 tys. hektarów samorządy z powiatu hajnowskiego miały dostać 75 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycje proekologiczne w ramach Białowieskiego Programu Rozwoju. (PAP)

 

swi/ je/