Władze regionu łódzkiego chcą, aby w strategii znalazły się też projekty dotyczące budowy Kolei Dużych Prędkości i Centralnego Portu Lotniczego pomiędzy Łodzią i Warszawą.

"Strategia Rozwoju Polski Centralnej 2020 z perspektywą 2030" ma na celu wykorzystanie potencjału województw łódzkiego i mazowieckiego dla wzmocnienia pozycji w stosunku do innych regionów w Europie. Dokument zakłada współpracę obu regionów i lepsze wykorzystywanie potencjałów rozwojowych w zakresie: nauki i badań, sektora kreatywnego, medycyny i farmacji, rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz transportu i logistyki.

"Myślę, że w tych pięciu obszarach nasze dwa regiony mają przewagę nie tylko w Polsce, ale również w Europie nad podobnymi obszarami dużych aglomeracji. Warto to wzmacniać i myśleć o rozwoju" - mówił na wtorkowym briefingu marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień. Liczy on, że strategia zwiększy szansę na pozyskiwanie dodatkowych środków unijnych na wspólne projekty.

Koncepcję strategii marszałkowie obu województw przekazali w październiku 2014 r. do resortu infrastruktury i rozwoju, który opracował jej projekt i w lutym rozpoczął konsultacje społeczne. Potrwają one do końca marca.

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego Ewa Paturalska, przyznała, że zgodnie z intencją ministerstwa strategia jest bardzo ogólna.

"My chcieliśmy na początku tę strategię zakończyć konkretnymi projektami, które byłyby wdrażane i realizowały strategię. Jednak jest to dokument intencyjny" - dodała. Według niej projekty, które będą realizowały strategię mogą liczyć na dodatkowe punkty w staraniach o środki unijne na poziomie krajowym.

ID produktu: 40277229 Rok wydania: 2013
Tytuł: LEX Prawo Miejscowe - Moduł do LEX>>>

Przedstawiciele samorządu woj. łódzkiego liczą, że strategia zostanie przyjęta przez rząd w ciągu najbliższych miesięcy.

W ramach konsultacji społecznych będą też zachęcać mieszkańców regionu do poparcia wpisania do strategii listy projektów kluczowych dla rozwoju Polski Centralnej, uwzględniającej budowę Centralnego Portu Lotniczego i Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław.

Zakłada się, że w realizację strategii zaangażowane będą zarówno podmioty na szczeblu krajowym oraz regionalnym i lokalnym. System finansowania opierać się ma na wykorzystaniu środków z różnych istniejących już źródeł, przy szczególnym nacisku na odpowiednie wykorzystanie środków pochodzących z funduszy europejskich w okresie 2014-2020.

Formalna współpraca między woj. łódzkim i mazowieckim zainaugurowana została w lipcu 2012 r. porozumieniem podpisanym w pałacu w Nieborowie przez marszałków obu województw. Deklaracja o współpracy regionów znalazła się w strategii rozwoju obu województw, a strony porozumienia zobowiązały się wówczas do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Makroregionu Polski Centralnej. (PAP)

szu/ pz/