Liczba osób negatywnie postrzegających Sejm wyniosła w listopadzie 64 proc., co oznacza wzrost o 7 punktów proc. w porównaniu z październikiem. Odsetek badanych wypowiadających się z uznaniem o pracach posłów spadł z 26 proc. do 22 proc.

CBOS zwraca uwagę, że pracę posłów pozytywnie odbierają najczęściej zwolennicy ugrupowań rządzącej koalicji PO i PSL, "trzeba jednak zaznaczyć, że również wśród nich częściej jest ona krytykowana niż chwalona" - podkreśla CBOS w wynikach badania opublikowanych w czwartek. Pozytywną opinię o Sejmie ma 38 proc. wyborców PO i 27 proc. PSL; negatywną - 55 proc. dla obu partii.

Według badania niezadowolenie z funkcjonowania izby niższej dominuje wśród wyborców PiS (70 proc.; wynik uwzględnia także zwolenników Solidarnej Polski i Polski Razem) oraz SLD (82 proc.). Dobrze pracę Sejmu ocenia 22 proc. wyborców PiS i 16 proc. wyborców SLD.

Niezmienione pozostają opinie Polaków o Senacie. Zgodnie z badaniem CBOS o pracy izby wyższej pozytywnie wypowiada się co czwarty badany (24 proc.), negatywnie - co drugi (47 proc.).

Z prezydentury Bronisława Komorowskiego zadowolonych jest ponad trzy czwarte (76 proc.) badanych, źle ocenia ją 14 proc. Jak podkreśla CBOS, są to najlepsze notowania głowy państwa w tej kadencji. W porównaniu z październikiem dobrze ocenia prezydenta o 1 punkt proc. więcej respondentów, w porównaniu z wrześniem - o 3 punkty proc., z sierpniem - 8 punktów proc.

Większość wyborców PO (92 proc.), SLD (88 proc.) i PSL (78 proc.) wypowiada się o prezydencie z uznaniem. Negatywnie postrzega Komorowskiego 4 proc. wyborców PO, 2 proc. SLD i 17 proc. PSL. Wśród wyborców PiS niemal co trzeci (30 proc.) jest zadowolony z obecnej głowy państwa, także co trzeci (34 proc.) myśli o niej z dezaprobatą.

Według CBOS pozytywne nastawienie (50 proc.) wobec obecnej głowy państwa przeważa nad krytycznym (36 proc.) wśród osób głosujących w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2010 r. na Jarosława Kaczyńskiego. Uznanie dla Komorowskiego deklarują niemal wszyscy jego wyborcy (90 proc.). Źle postrzega go 4 proc. respondentów, którzy cztery lata temu oddali głos na obecnego prezydenta.

W badaniu opinii przeprowadzonym tuż przed niedzielnymi wyborami samorządowymi CBOS zapytał też o ocenę działalności władz samorządowych. Zadowolonych z lokalnych władz jest 62 proc. pytanych, a 29 proc. wypowiada się o nich z dezaprobatą. CBOS zwraca uwagę, że opinie Polaków w tej kwestii pozostają stabilne, listopadowy pomiar przyniósł podobne rezultaty co badania przeprowadzone w poprzednich miesiącach.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach od 6 do 16 listopada br. na liczącej 934 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)