W 2012 roku remontowany będzie prawie czterokilometrowy odcinek ul. Nowotoruńskiej do granicy miasta. W projekcie budżetu na przyszły rok przeznaczyliśmy na ten cel ponad 11 mln zł - poinformował Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.
Kolejny milion przydzielono miasto z budżetu państwa w ramach rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. Projekt modernizacji znalazł się wśród siedmiu najwyżej ocenionych aplikacji, jakie złożono z województwa kujawsko-pomorskiego.

Remont ulicy Nowotoruńskiej podzielony będzie na dwa etapy i obejmie cały, nie zmodernizowany dotychczas fragment tej trasy. Droga, umożliwiająca wyjazd z miasta w kierunku Torunia, Włocławka i Łodzi, jest bardzo ruchliwa, gdyż stanowi jeden ze szlaków tranzytowych.

Trasa została wytyczona w okresie ostatniej wojny. Jej budowa związana była z ulokowaniem na obrzeżach Bydgoszczy gigantycznych zakładów wytwórczych materiałów wybuchowych, DAG Bromberg (obecnie Zakłady Chemiczne Zachem i Nitrochem). Także tuż po wojnie uznawano ją za szlak strategiczny i w związku z tym często pomijano na ogólnodostępnych planach miasta.

Wieloletnie zaniedbania spowodowały wyeksploatowanie drogi: miejscami powstały głębokie koleiny, a nawierzchnia asfaltowa osiadła wraz z płytami betonowymi, stanowiącymi podbudowę trasy. Przejazd tą zdewastowaną trasą wywarł ogromne wrażenie na odwiedzającym w tym roku miasto prezesie jednego z największych polskich banków, który zwierzał się dziennikarzom, że przypomniało mu to dzieciństwo na zniszczonym wojną Dolnym Śląsku. (PAP)

olz/ ls/